Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.19.196

Akt indywidualny
Wersja od: 9 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2010 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 422/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w działalności na rzecz służby zagranicznej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sarkowicz Ryszard Stanisław, 2. Sawicki Eugeniusz, 3. Tabor Marek, 4. Wołąsiewicz Jakub Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Chłoń Tomasz Marek, 6. Dudziak Dariusz Michał, 7. Gajewski Mirosław Edmund, 8. Herma Cezar, 9. Kowalski Wojciech Wiktor, 10. Krużyński Zbigniew Hieronim, 11. Michałowski Jan Krystian, 12. Stawski Mirosław Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Jarosz Mikołaj Marek, 14. Kuziński Mieczysław Paweł, 15. Szydło Andrzej Mariusz.