Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.95.818

Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2008 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 115/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pietrzak Ireneusz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kowalska Maria, 3. Łuszczek Wiesław, 4. Oczkowski Jerzy, 5. Wilczyński Józef,

na wniosek Ministra Gospodarki

za zasługi dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gościński Władysław, 7. Kisielewicz Adam Antoni, 8. Schilf Michał Stefan, 9. Strzyż Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Iwaniuk Adam Józef,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi dla rozwoju przemysłu cukrowniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Połeć Bożenna Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kowalska Małgorzata,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Boho Jacek Franciszek, 14. Radłowski Zbigniew Władysław,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla rozwoju nauk medycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kręcicki Tomasz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kamiński Zbigniew Andrzej, 17. Laszczki-Szcząchor Krystyna, 18. Murawski Marek Ryszard, 19. Sebzda Tadeusz Przemysław, 20. Sobieszczańska Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Chełmińska Marta Joanna, 22. Kowiański Przemysław Marek, 23. Kuczkowski Jerzy Ryszard, 24. Narożny Waldemar, 25. Zarzeczna-Baran Marzena Anna,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jamiołkowska Elżbieta Alina,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Knap Paweł Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kawałko Wiesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Drapiewska Maria Barbara, 30. Czajkowska-Klim Danuta, 31. Madera Franciszek, 32. Wróbel Przemysław, 33. Ziaja Jacek Paweł,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Dubicki Grzegorz Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Błędowski Zygmunt, 36. Kot Józef, 37. Kowalczyk Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bednarczyk Wacław, 39. Kasprzak Adam Krzysztof, 40. Mądry Eugeniusz, 41. Sadło Witold Krzysztof, 42. Szczygieł Jerzy Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Goławski Zygmunt, 44. Gruza Jan, 45. Rola Franciszek, 46. Trzciński Zenon Jan, 47. Urbański Bogdan Jerzy,

za zasługi dla rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bieńczak Jolanta, 49. Piątek Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Walasek Grzegorz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Lewicki Zbigniew Bronisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Stec Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Lichwiarz Roman Franciszek, 54. Lőchert Marek Robert, 55. ks. Łukieńczuk Stanisław Kazimierz, 56. Mużyłowska Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Dziok Piotr Edward, 58. Matysik Władysław Marian, 59. Ostrowski Tadeusz, 60. Piątyszek Joachim Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Dzięgielewski Tadeusz Franciszek, 62. ks. Giza Czesław, 63. Jaremba Witold Marian, 64. Jasiński Zygmunt Stefan, 65. Jazienicki Kazimierz, 66. Stachowiak Zygmunt Bernard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Chojecki Bolesław, 68. Drozd Eugeniusz Jan, 69. Gawroński Jerzy Wojciech, 70. Grenda Jerzy, 71. Jankowska Józefa, 72. Kijewski Tadeusz, 73. Konopka Ludwik, 74. Kuczyc Mieczysław Stanisław, 75. Majewski Mieczysław, 76. Matuszyński Włodzimierz Stefan, 77. Okoń Szczepan, 78. Papińska Albina, 79. Piel Daniela Anna, 80. Płowieć Bolesław Adam, 81. Putyło Adam Aleksander, 82. Rybicki Edward, 83. Siek Mieczysław, 84. Starszak Stanisław, 85. Stefaniak Zenon Albin, 86. Tomkowski Henryk Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. ks. Borkowski Ryszard Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Urbański Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Biernacik Maria Jadwiga, 90. Kurzątkowska Emilia Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Bakun Urszula Grażyna, 92. Wardziński Waldemar,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Prugar Andrzej Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Łopatkiewicz Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Macnar Kazimierz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

96. Pustówka Helena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Horzelska-Matyja Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Gruenpeter Paweł, 99. Kiereś Małgorzata, 100. Szotowska Hanna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Bieniek Maciej, 102. Francikowski Krzysztof Witold, 103. Jakubiec Marta, 104. Jakubiec Kazimierz Józef, 105. Jasek Justyna Teresa, 106. Kita Marian Lucjan, 107. Mędrzak Jan, 108. Rusin Franciszka, 109. Staśko Bogusław, 110. Wilk-Nowak Grażyna Danuta,

za zasługi w upamiętnianiu historii i prawdy o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Delowicz Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Ozimina Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Kastelik Stanisław Franciszek, 114. Wala Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Ceglarz Kazimierz, 116. Gąsiorek Włodzimierz, 117. Gloc Kazimierz, 118. Kłoda Krzysztof, 119. Kurzyniec Piotr, 120. Kyzioł Wiesław, 121. Pyclik Ireneusz, 122. Wester Aleksy, 123. Wojtak Henryk,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

124. Jakubowski Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Czarnecki Paweł, 126. Dziedzic Henryk, 127. Grzegorczyk Waldemar, 128. Guzikowski Krzysztof, 129. Kruk Wiesław, 130. Kuśmierczyk Marian, 131. Mazur Jarosław, 132. Mochocki Marian,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi dla rozwoju polskiego ogrodnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Żyta Stanisław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Kempski Walenty, 135. Matysko Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Grocholewski Janusz Marian, 137. Łajs Czesław,

za zasługi dla rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Konieczny Jerzy Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Zawieja Leokadia, 140. Zawieja Władysław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Tyc Jan, 142. Wąchnicki Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Gościniak Eugeniusz Henryk, 144. Kozak Andrzej Aleksander, 145. Piechocki Dariusz Andrzej, 146. Walczak Władysław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Koralczyk Jerzy Leszek, 148. Szymski Adam Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Tomasiak Stanisław Ireneusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Rochna Bożena, 151. Wierzba Krzysztof Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Dropko Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

153. Szkołuda Michał Wiesław, 154. Sznyter Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Gorczyński Roman Stanisław, 156. Kłódkowski Mieczysław Józef, 157. Kłudkowski Jan Józef, 158. Potocznik Arnold.