Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.55.494

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2008 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 12/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, odznaczeni zostają

KRZYŻEM

ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Białous Maciej Mikołaj, 2. Czapiewski Mirosław, 3. Czarnecki Bogumił, 4. Droszkowski Andrzej, 5. Herbasz Jarosław, 6. Jajko Maciej Władysław, 7. Łangowski Janusz, 8. Miler Edward, 9. Noga Jarosław, 10. Rószkowski Andrzej, 11. Szczuraszek Witold, 12. Tocha Henryk, 13. Trusiński Zbigniew, 14. Tryba Zenon, 15. Zadrożny Bogusław.