Monitor Polski

M.P.2008.14.149

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2007 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 202/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bartoszuk Jan, 2. Czakis Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Juchniewicz Czesław, 4. Kraśnicki Krzysztof, 5. Lange Krzysztof, 6. Pryczynicz Piotr, 7. Sadowski Daniel, 8. Sitarski Jerzy Ludwik, 9. Smarżewski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Gardynecki Adam, 11. Karp Albert, 12. Kiszło Marek, 13. Kraśnicki Sławomir, 14. Liszewski Grzegorz, 15. Łodygo Stanisław, 16. Omielan Jerzy, 17. Persjanow Anatol, 18. Roszko Grzegorz, 19. Sobolewski Andrzej, 20. Waśko Czesław, 21. Wysmułek Andrzej,

na wniosek Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Grzegrzółka Janina Grażyna, 23. Jaskiernia Halina, 24. Marczak Elżbieta, 25. Piotrowska Bogusława Teresa, 26. Ustrzycka Mariola Irena, 27. Ziemnik Józefa Halina,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Murawiec Leonard Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gąsior Dorota Małgorzata,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Machaj Jan Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Łuczywek Henryk Antoni, 32. Zarębski Stanisław Wojciech, 33. Zawadzki Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa medycznego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Machalica Andrzej Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Borchólska Małgorzata, 36. Cholewa Adam Franciszek, 37. Pieniążek Jan Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Pióro Kazimierz,

za kultywowanie polskiej historii i tradycji

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Powierza Mirosław Andrzej,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Dobrowski Henryk Ryszard, 41. Gółkowski Janusz, 42. Oleksów Józef Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Borowski Ryszard, 44. Ferens Adam Jan, 45. Zakaszewski Dariusz Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Pędzisz Czesław Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kucz Jan Teofil, 48. Olejnik Franciszek, 49. Popczyk Henryk, 50. Sas Jan, 51. Sołtysiak Feliks, 52. Woźniczka Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Bala Józef, 54. Borecki Józef, 55. Borgulat Mieczysław, 56. Kęsy Bogdan Andrzej, 57. Kęsy Sylwester, 58. Pilśniak Marek, 59. Pilis Andrzej, 60. Stempel Włodzimierz, 61. Szczypiór Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Ochmański Marian, 63. Wilczek Marek Walenty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Dubas Arkadiusz, 65. Konwerski Tomasz, 66. Kwiska Leszek Władysław, 67. Lubnau Ryszard Józef, 68. Pal Piotr Józef, 69. Szewczyk Aleksander Piotr, 70. Zając Adam,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Domżalski Tomasz Paweł, 72. Grzybicka Krystyna, 73. Pawłowski Zbigniew Sławomir, 74. Plucińska Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Piestrzyński Zbigniew Artur,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

76. Bożym Paweł, 77. Fliciński Robert Piotr, 78. Góralczyk Damian, 79. Jasiński Bartłomiej, 80. Jurczyga Janusz Aleksy, 81. Kleczkowski Piotr, 82. Kozera Mariusz, 83. Kurowicki Zbigniew, 84. Kurowicki Tomasz Konrad, 85. Kwietniewska Małgorzata, 86. Lichuta Janusz, 87. Luma Dariusz, 88. Madej Ewelina, 89. Mińczuk Katarzyna, 90. Mińczuk Mariusz, 91. Mińczuk Wincenty, 92. Mukosiej Beata, 93. Mukosiej Krzysztof Ludwik, 94. Narel Marek, 95. Prorok Bartosz, 96. Raubo Mariusz Janusz, 97. Remiszewska Alicja, 98. Rokus Maciej, 99. Sienkiewicz Henryk, 100. Stępień Marek, 101. Szczerowoda Maciej, 102. Sztachański Michał Kazimierz, 103. Szulc Piotr, 104. Tymcio Marek, 105. Wajdyk Marcin Longin, 106. Wieczorek Elżbieta, 107. Wiśniewski Radosław Tomasz, 108. Wojtkiewicz Teresa, 109. Zdun Jarosław, 110. Żywicka Mirosława.