Monitor Polski

M.P.2008.8.91

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 2007 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 187/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czajkowska Krystyna, 2. Kozioł Aleksandra, 3. Marczak-Sanecka Danuta, 4. Pokorski Mieczysław Grzegorz, 5. Rodzoch Bronisława, 6. Wiśniewska Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Barwicka Aleksandra Krystyna, 8. Ziemba Andrzej Wojciech.