Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.50.541

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2006 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 56/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi dla rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Jasińska Hanna Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kordula-Szaj Bogumiła, 3. Kłosowska Jolanta Katarzyna, 4. Lupa Dariusz Wojciech, 5. Stasik Włodzimierz,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grodny-Wilk Bożena, 7. Wolak Zdzisław,

na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Boroń Wiesława, 9. Gara Elżbieta Anna, 10. Seweryn-Duda Ewa Teresa,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Ferenz Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Dąbrowski Mirosław, 13. Sadura Adam, 14. Sagan Wiesław Bogusław, 15. Widański Alojzy, 16. Witkowski Leszek, 17. Wroński Stefan, 18. Zachajski Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kołcz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Szkliński Edward,

za zasługi dla ochrony przyrody

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Barcewicz Janusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Hilarecki Ludomir, 23. Kadów Ryszard Władysław, 24. Kołodziej Jan, 25. Korpal Edmund, 26. Korthals Henryk Edmund, 27. Krawiś Stanisław, 28. Kwiatkowski Tadeusz Jerzy, 29. Osiński Zenon, 30. Rzóska Antoni, 31. Wojdylak Czesław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności racjonalizatorskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Figaj Jan, 33. Piernik Kazimierz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi dla rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Piotrowicz Jerzy Adam, 35. Stankiewicz Krystyna Sabina, 36. Świgost Marianna Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Charkin Wojciech Jan, 38. Hubert-Sikora Irena Teresa, 39. Jaśkiewicz Janina Walentyna, 40. Jaśkiewicz Kazimierz, 41. Kosicka Gabriela, 42. Litwińczuk Grzegorz Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. ks. prałat Błaszczyk Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Czopek Teresa, 45. Kleszczyńska Stanisława, 46. Kleszczyński Bernard Paweł.