Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.2.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 2005 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 301/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w służbie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. kmdr poz. Kaźmierak Zygmunt, 2. ppłk Mitkowski Wiesław, 3. gen. bryg. Rozmus Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. kpt. Biskup Sylwester, 5. ppłk Grabowski Piotr, 6. kpt. Janicki Dariusz Jerzy, 7. ppłk Jaroń Dariusz, 8. mjr Jaślarz Mariusz Piotr, 9. ppłk Krajs Leszek, 10. płk Krembuszewski Henryk, 11. ppłk Salamon Robert, 12. mjr Skaruz Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. st. chor. szt. Basta Witold, 14. kpt. From Sławomir, 15. kpt. Halczuk Mariusz, 16. mjr Konwa Cezary, 17. mjr Krzysztofik Dariusz, 18. ppłk Lendzion Alfred, 19. ppłk Osinowski Jerzy, 20. kpt. Pastor Grzegorz, 21. mjr Smoliński Andrzej, 22. mjr Struniawski Mirosław, 23. kpt. Szymański Marek, 24. mjr Zieliński Artur Jan,

za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

KRZYŻEM

ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

25. st. szer. zaw. Kałwak Michał, 26. st. szer. zaw. Lenarcik Robert, 27. kpr. zaw. Starostka Sebastian.