Monitor Polski

M.P.2005.18.296

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 grudnia 2004 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 304/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku odznaczeni zostają

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. mł. chor. Kaniewski Marek Daniel, 2. por. Mikanik Sylwester Mariusz, 3. mjr Zdziarski Tomasz Piotr,

pośmiertnie

4. st. chor. Jelonek Paweł, 5. mjr Kostecki Jacek Przemysław, 6. chor. Szlązak Karol.