Nadanie odznaczeń. - M.P.2004.38.669 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.38.669

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 33/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za zasługi w pracy pedagogicznej, za osiągnięcia w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Burek Wanda,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi dla rozwoju drogownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Lewandowicz Andrzej Stanisław, 3. Szyfter Lidia Maria,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Mazurak Bronisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kiciak Jolanta, 6. Kucharuk Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kowalik Krzysztof, 8. Witoszek Urszula, 9. Zając Janusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kowal Antoni Jan, 11. Schumacher Zofia Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Maj Marta Irena, 13. Ślęczka Alicja,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Czarnik Józef, 15. Duraczyński Stanisław, 16. Grochola Józef Edward, 17. Kownacki Antoni, 18. Pantera Jerzy Wojciech, 19. Stawarz Adam, 20. Warzecha Jan, 21. Witek Andrzej, 22. Zapart Stanisław Marian,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Rzepecki Tadeusz Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kopek Augustyn,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Jasnosz Marian Władysław,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Bury Aniela Krystyna, 27. Płotkowiak Elżbieta Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Berneker Helena Maria, 29. Kasik Jerzy, 30. Leszczak Władysław Jacek, 31. Piątkowska Grażyna Daniela, 32. Sakwińska Mirosława Ewa, 33. Subocz Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Ficerman Grażyna Mirosława, 35. Kowaś Józef, 36. Kudaś Krzysztof, 37. Miciak Józef, 38. Niemiec Ryszard, 39. Owczarczak Leszek, 40. Panasiuk Ewa, 41. Procyk Halina, 42. Sadyk Jerzy, 43. Słowik Kazimierz, 44. Sroczak Alicja,

za zasługi w działalności na rzecz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Sowiński Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kaczor Władysław,

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu muzycznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Mycka Edward,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Sadowski Bogdan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Dubiel Antoni Dariusz, 50. Zacios Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Matuszkiewicz Józef, 52. Raińczuk Anna Władysława, 53. Sieczkowski Juliusz Leon, 54. Tunia Adam, 55. Wyspiańska Aleksandra Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Gajecka Danuta Maria, 57. Kalandyk Grażyna, 58. Kuczma Zofia Anna, 59. Liszcz Jerzy Józef, 60. Pazdan Zbigniew Jan, 61. Sebzda Zbigniew, 62. Siedlecki Jerzy Edmund, 63. Szymanowski Andrzej Antoni, 64. Tabęcka Irena, 65. Wiktor Jerzy Andrzej,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Derengiewicz Wojciech Jerzy, 67. Karendys Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kołek Edward, 69. Kownacki Wojciech Zenon, 70. Zakrzewski Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Wysocki Sławomir Andrzej,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

72. Sifczyk Jerzy Teodor, 73. Zagozdon Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Podsiadło Krzysztof Piotr, 75. Słomian Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Borzik Jerzy, 77. Garula-Gola Lidia Grażyna, 78. Hejnar Ryszard Józef, 79. Świątek Jan Antoni, 80. Woźnik Franciszek Antoni, 81. Zimna Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Sycan Grażyna,

za zasługi dla rozwoju kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Garbowski Bogusław Zbigniew, 84. Kawalec-Laburda Danuta, 85. Wolff-Szczyrba Bożena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Imieło Jerzy, 87. Tamowska Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Harańczyk Artur, 89. Kaczmarczyk Gabriela, 90. Przewięda-Kurowska Ewa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Szczerba Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Hamerlak Barbara Wiesława, 93. Kubica Krzysztof Julian, 94. Malejka Henryk Paweł, 95. Nycz Franciszek, 96. Pietraszko Kazimierz, 97. Warchoł Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Donocik Krzysztof, 99. Kociołek Mieczysław,

za osiągnięcia w działalności gospodarczej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Jakubowski Adam, 101. Pyszny Czesław Walenty,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Krygowski Jan Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Adamczyk Marian, 104. Curyło Alina, 105. Durlej Anna, 106. Kidawa Juliusz Leon, 107. Kierys Marianna, 108. Kobyra Teresa, 109. Kosowicz Anna, 110. Krala Jadwiga Aleksandra, 111. Patalong Andrzej Tomasz, 112. Pawlik Maria, 113. Przybył Leszek Józef, 114. Regulska-Domagała Jadwiga, 115. Sak Janusz, 116. Skład Wiesław, 117. Szewczyk Irena, 118. Tomporowski Jan Stanisław, 119. Zając Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Leśniewska Wiesława Anna, 121. Zalewska Ewa Bożena,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Bródka Marian Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Adamus Jan, 124. Bednarski Zdzisław, 125. Ciepielewski Jerzy Piotr, 126. Dunal Grzegorz Ryszard, 127. Dziorek Wiesław Feliks, 128. Głocki Jan Stanisław, 129. Kiepas Jan, 130. Kozłowski Andrzej, 131. Kutera Józef, 132. Kutera Mieczysław Stanisław, 133. Markowska Bożena Jolanta, 134. Potrzeszcz Jan Zdzisław, 135. Sikora Jacek Jan, 136. Socha Stanisław, 137. Sokół Witold Jerzy, 138. Strużyna Edward, 139. Wróbel Marian, 140. Wróblewski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Barański Leszek Kazimierz, 142. Błaszczyk Danuta Jadwiga, 143. Cybuch Zbigniew Marian, 144. Grudniewska Teresa Maria, 145. Karwacki Stanisław, 146. Kieloch Halina Aleksandra, 147. Kucharski Henryk Marcin, 148. Kurek Wiesław Kazimierz, 149. Magielnicki Jan, 150. Mroczek Marianna Teresa, 151. Niewczas Jan Mieczysław, 152. Szczepanowski Włodzimierz, 153. Wojtan Wacław Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Banaczkowski Mariusz, 155. Kosmala Andrzej Edward, 156. Lubczyński Marian Stanisław, 157. Modła Józef, 158. Pawlikowski Grzegorz, 159. Polański Marek Stanisław, 160. Sikorski Edward Leopold, 161. Wojnowska Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Bera Tadeusz, 163. Kargulewicz Stanisław, 164. Kwapisz Ryszard, 165. Kwiatek Jadwiga, 166. Kwiatkowski Witold Bronisław, 167. Michalski Zdzisław, 168. Osman Marian, 169. Reczko Jan Marian, 170. Skotarczyk Leszek Paweł, 171. Tarnowski Zygmunt, 172. Ziółek Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Bąk Jadwiga Wiesława, 174. Burtnik Halina Stanisława, 175. Ekiert Jan Stanisław, 176. Gawlik Stanisława Barbara, 177. Handzel Urszula, 178. Kita Wojciech, 179. Kulik Krystyna Teresa, 180. Nowak Alicja, 181. Pasternak Leszek Andrzej, 182. Polakowska Jolanta, 183. Ratuska Barbara Maria, 184. Rolecka Zofia Marianna, 185. Tynecki Józef Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Wydro Władysław,

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

187. Jakubowski Paweł, 188. Kuleta Kazimierz, 189. Pietrzykowski Sławomir, 190. Susło Paweł, 191. Zawrzykraj Mirosław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

192. Porębski Jerzy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Ferensztajn Jadwiga Jolanta, 194. Frączek Andrzej, 195. Goliński Marian Tomasz, 196. Lis Krzysztof Wiesław, 197. Malejka Anna, 198. Sienkiewicz Piotr, 199. Tomkowski Wiesław, 200. Waraczewski Jan, 201. Żmurkiewicz Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

202. Bartnik Lech Jan, 203. Bernacki Wiesław Krzysztof, 204. Garlicka Anna Maria, 205. Hankus Marek Tadeusz, 206. Karapuda Marek Leszek, 207. Kopacki Krzysztof, 208. Korek Renata Teresa, 209. Kubacki Włodzimierz Karol, 210. Strzałkowski Stefan Zdzisław, 211. Sztark Barbara, 212. Szymańska Halina Barbara, 213. Ślubowska Leokadia Antonina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Bereśniewicz Maria, 215. Fijałkowski Romuald Tomasz, 216. Ignaczak Anna Daniela, 217. Okrzyński Piotr, 218. Sobiepanek Stanisław Andrzej, 219. Surudo Jan.