Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2002.30.477

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 77/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki wodnej

1. Kreft Andrzej Antoni,

za zasługi na rzecz rozwoju sportu

2. Kubiczek Jerzy Wincenty,

za zasługi w pracy zawodowej

3. Mieszkowska Anna Teresa.