Monitor Polski

M.P.2001.13.213

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2001 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 32/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Balska Brygida Maria, 2. Cichy Marek Jan, 3. Jurkiewicz Jerzy, 4. Śledziejowski Marek Alfred, 5. Wybieralski Jerzy Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Juszka Edward, 7. Kubiak Mariusz Józef, 8. Matuszyński Włodzimierz Andrzej, 9. Szamota Maciej Stanisław, 10. Then Hanna Grażyna, 11. Wybieralska Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Mikołajek Piotr, 13. Pelc Zbigniew, 14. Pisarkiewicz Beata.