Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.8.139

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 300/2000

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Głuchowski Edward, 2. Goniewicz-Urbaś Halina, 3. Gruchel Piotr, 4. Idziak Adam, 5. Janeczek Janusz, 6. Kalaga Wojciech, 7. Kupka Marian, 8. Nowojewski Ryszard Franciszek, 9. Szarejko Iwona, 10. Ścieszka Stanisław, 11. Wach Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Babczyńska-Sendek Beata, 13. Bauman-Szulakowska Jolanta, 14. Bernacki Leszek, 15. Białas Zbigniew, 16. Bocek-Orzyszek Ewa, 17. Dunikowska Bogumiła, 18. Fojcik Henryk Jan, 19. Galimska-Stypa Regina, 20. Grzywacka Anna, 21. Heller Michał Wilhelm, 22. Hibszer Adam, 23. Jasińska-Żaba Magdalena, 24. Jurczyńska Mc Cluskey Ewa, 25. Kobus Grażyna, 26. Korzeniowska Wiesława, 27. Maksym Bożena, 28. Nakonieczny Mirosław, 29. Palowska Maria Krystyna, 30. Rode Danuta, 31. Starczyk Teresa, 32. Straś Ewa Grażyna, 33. Tadla Olga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Jamrozy Celina, 35. Kantorysińska Iwona, 36. Michalska-Suchanek Mirosława, 37. Teper Ewa,

na wniosek Ministra Gospodarki

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Błach Zenon, 39. Bogacki Witold, 40. Edut Leonard Adam, 41. Kiełtyka Edward, 42. Kowalczyk Zbigniew, 43. Macias Krzysztof, 44. Pastuszka Czesława Stanisława, 45. Welc Jan, 46. Wilczek Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Frej Grzegorz, 48. Górecki Zbigniew Michał, 49. Karcz Stanisław, 50. Karymów-Moździerz Halina Maria, 51. Koczor Henryk Karol, 52. Kolat Edward, 53. Kordyś Józef Mirosław, 54. Kortyka Klaudiusz, 55. Kowalski Władysław, 56. Leśnikowski Henryk, 57. Lichoń Józef Stanisław, 58. Ligęza Bernadetta, 59. Łoboda Marek, 60. Makarewicz Ewa, 61. Mosio Feliks Tomasz, 62. Piróg Kazimierz Jan, 63. Połczyński Józef, 64. Saciuk Marek, 65.Sakowska Bogusława, 66. Twardokęs Wiesław, 67. Wardaszko Stanisław, 68. Zapora Leopold, 69. Żukowska Jadwiga Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Mandat Sylwester, 71. Pyrskala Ginter, 72. Wróbel Józef,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Czech Bronisław Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Januszko Elżbieta Anna,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Frydrychowski Andrzej Franciszek,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu:

za zasługi w działalności szkoleniowej i społecznej na rzecz akrobatyki sportowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Gregorska Stefania Maria, 77. Ślusarek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Majewska Danuta Teresa, 79. Sułkowski Bogusław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz hokeja na lodzie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Tomaszewski Bogdan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Ickiewicz Kazimierz, 82. Landowski Roman Michał, 83. Rulińska Emilia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Brucka Irena, 85. Golicki Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Serocki Tadeusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

87. Rotyński Ryszard,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Biskup Eugeniusz Robert, 89. Czerwiński Stanisław Marian, 90. Gajda Jolanta Anna, 91. Gawroński Zdzisław, 92. Popko Andrzej, 93. Prokop Tadeusz, 94. Wilk Ryszard Jan, 95. Zając Ryszard Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Bielewicz Halina Barbara, 97. Dworniczek Lucjan Jan, 98. Grzesiok Franciszek Wojciech, 99. Izydorski Jan, 100. Kowalczyk Roman, 101. Kudela Emilia Mirosława, 102. Owczarek Zbigniew Kazimierz, 103. Ryndak Dariusz Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Bielski Jan Zbigniew, 105. Jafernik Jan, 106. Kapusta Bogusław Feliks, 107. Kluzek Bogusław, 108. Kowol Michał, 109. Kozicki Jan, 110. Kurtycz Wiesława, 111. Niciejewski Tadeusz, 112. Pepłowski Tadeusz, 113. Protokowicz Kazimierz, 114. Skrzypek Jerzy, 115. Smyrdek Józef, 716. Wiatkowski Krzysztof, 117. Wozich Irena,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej w Związku Sybiraków:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

118. Skrzypczyńska Leonarda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Milczanowski Jan Stanisław, 120. Plech Gabriel,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz budowy demokracji w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Paszkiewicz Lech Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Kaczmarkowski Jacek Kazimierz, 123. Kubiak Dorota Stanisława, 124. Permoda Zenon, 125. Zięta Ewa Barbara.