Monitor Polski

M.P.1998.45.630

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 215/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. lDz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju sportów motorowych

1. Ciastoń Władysław s. Władysława,

za zasługi dla społeczności lokalnej

2. Kałamarz Roman s. Jana,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

3. Jaroszewski Eugeniusz s. Eugeniusza, 4. Myrta Andrzej s. Franciszka, 5. Szczepaniak Violetta c. Ksawerego.