Monitor Polski

M.P.1998.42.595

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 56/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego:

1. Abramowicz Lucjan s. Ludwika, 2. Abramowicz Franciszka c. Wiktora, 3. Andrzejewicz Stanisław s. Bazylego, 4. Andrzejewicz Stanisława c. Tomasza, 5. Antonowicz Henryk s. Feliksa, 6. Antonowicz Jadwiga c. Jana, 7. Badurowicz Stanisław, 8. Badurowicz Agata, 9. Bagłaj Włodzimierz s. Pawła, 10. Bagłaj Anna c. Bazylego, 11. Baj Adam s. Adama, 12. Baj Maria c. Pawła, 13. Bajko Adam s. Adama, 14. Bajko Stanisława c. Jana, 15. Bajkowski Szymon s. Jana, 16. Bajkowska Aniela c. Grzegorza, 17. Bańkowski Władysław s. Jana, 18. Bańkowska Helena c. Wincentego, 19. Barczyński Jerzy s. Walentego, 20. Barczyńska Stefania c. Jana, 21. Barczyński Tadeusz s. Walentego, 22. Barczyńska Regina c. Aleksandra, 23. Redliński Józef s. Jana, 24. Redlińska Lidia c. Jerzego, 25. Bekulard Aleksander s. Aleksandra, 26. Bekulard Marianna c. Szymona, 27. Biegajło Franciszek s. Mikołaja, 28. Biegajło Maria c. Andrzeja, 29. Bielecki Zygmunt s. Józefa, 30. Bielecka Anna c. Aleksandra, 31. Błaszczyk Józef s. Władysława, 32. Błaszczyk Zofia c. Stanisława, 33. Bobruk Edward s. Michała, 34. Bobruk Anna c. Jana, 35. Borsuk Władysław s. Aleksandra, 36. Borsuk Marianna c. Karola, 37. Bożym Piotr s. Piotra, 38. Bożym Selwina c. Antoniego, 39. Brzozowski Jerzy s. Józefa, 40. Brzozowska Maria c. Franciszka, 41. Brzozowski Tadeusz s. Władysława, 42. Brzozowska Janina c. Józefa, 43. Burczak Marian s. Stanisława, 44. Burczak Regina c. Jana, 45. Burda Mieczysław s. Jakuba, 46. Burda Henryka c. Józefa, 47. Burzec Czesław s. Wawrzyńca, 48. Burzec Stanisława c. Bazylego, 49. Celmer Stanisław s. Władysława, 50. Celmer Pelagia c. Feliksa, 51. Charycki Henryk s. Mikołaja, 52. Charycka Jadwiga c. Józefa, 53. Chibowski Mieczysław s. Piotra, 54. Chibowska Witolda c. Alfonsa, 55. Chmielewski Piotr s. Andrzeja, 56. Chmielewska Józefa c. Ludwika, 57. Choda Aleksander s. Mikołaja, 58. Choda Kazimiera c. Aleksandra, 59. Chołuj Michał s. Stanisława, 60. Chołuj Irena c. Antoniego, 61. Chomiuk Edward s. Stefana, 62. ChomiukJadwiga c. Michała, 63. Chotkowski Stanisław s. Ludwika, 64. Chotkowska Alina c. Bolesława, 65. Chraniuk Zygmunt s. Józefa, 66. Chraniuk Marianna c. Kazimierza, 67. Chromiec Franciszek s. Jana, 68. Chromiec Janina c. Jana, 69. Chudyński Aleksander s. Romana, 70. Chudyńska Maria c. Kuźmy, 71. Chwalczuk Jan s. Franciszka, 72. Chwalczuk Kazimiera c. Pawła, 73. Chwedoruk Stanisław s. Jana, 74. Chwedoruk Janina c. Józefa, 75. Chwedoruk Władysław s. Jana, 76. Chwedoruk Salomea c. Michała, 77. Ciok Wacław s. Piotra, 78. Ciok Helena c. Franciszka, 79. Cybulski Wacław s. Karola, 80. Cybulska Marianna c. Aleksandra, 81. Czapski Michał s. Józefa, 82. Czapska Helena c. Józefa, 83. Czapski Stanisław s. Bronisława, 84. Czapska Paulina c. Józefa, 85. Czarkowski Zdzisław s. Józefa, 86. Czarkowska Helena c. Antoniego, 87. Czycza Stanisław s. Piotra, 88. Czycza Maria c. Adama, 89. Danieluk Jan s. Andrzeja, 90. Danieluk Marianna c. Bolesława, 91. Daniluk Jan s. Emiliana, 92. Daniluk Walentyna c. Leona, 93. Daniluk Józef, 94. Daniluk Jadwiga, 95. Denisiuk Jan s. Andrzeja, 96. Denisiuk Anna c. Józefa, 97. Domański Aleksander s. Franciszka, 98. Domańska Stanisława c. Andrzeja, 99. Domański Bronisław s. Jana, 100. Domańska Marianna c. Stanisława, 101. Doroszewicz Piotr s. Filipa, 102. Doroszewicz Anna c. Aleksandra, 103. Drożdziuk Tadeusz s. Jana, 104. Drożdziuk Helena c. Jana, 105. Filipiuk Józef s. Juliana, 106. Filipiuk Jadwiga c. Jana, 107. Filipiuk Marian s. Józefa, 108. Filipiuk Jadwiga c. Jana, 109. Frałowski Jan s. Aleksandra, 110. Frałowska Aleksandra c. Aleksandra, 111. Gałecki Stanisław s. Stanisfawa, 112. Gałecka Janina c. Eustachiusza, 113. Gdaczyński Stanisław s. Józefa, 114. Gdaczyńska Stanisława c. Mikołaja, 115. Gejło Franciszek s. Pawła 116. Gejto Anna c. Mikołaja, 117. Gębarzewski Stefan s. Józefa, 118. Gębarzewska Maria c. Jana, 119. Giziński Edwin s. Wacława, 120. Gizińska Anna c. Aleksandra, 121. Głowacki Józef s. Mateusza, 122. Głowacka Krystyna c. Adama, 123. Gomółka Jan s. Aleksandra, 124. Gomółka Marianna c. Stanisława, 125. Gomółka Wacław s. Aleksandra, 126. Gomółka Zofia c. Piotra, 127. Gromisz Józef s. Jakuba, 128.Gromisz Janina c. Stanisława, 129. Gromysz Feliks s. Bartłomieja, 130. Gromysz Olga c. Andrzeja, 131. Grochowski Jan s. Franciszka, 132. Grochowska Marianna c. Bronisława, 133. Grzejda Bronisław, 134. Grzejda Helena, 135. Grzejda Edward s. Stanisława, 136. Grzejda Janina c. Franciszka, 137. Hryniewicz Zygmunt s. Jana, 138. Hryniewicz Stanisława c. Nikodema, 139. Iwanczuk Zygmunt s. Jana, 140. Iwanczuk Regina c. Jana, 141. Iwaniuk Franciszek s. Władysława, 142. Iwaniuk Czesława c. Józefa, 143. Izdebski Ferdynand s. Józefa, 144. Izdebska Anna c. Józefa, 145. Izdebski Mieczysław s. Stanisława, 146. lzdebska Aniela c. Jana, 147. Jakimowicz Andrzej s. Stefana, 148. Jakimowicz Anna c. Grzegorza, 149. Janek Mieczysław s. Feliksa, 150. Janek Stanisława c. Władysława, 151. Jankowski Edward s. Kazimierza, 152. Jankowska Jadwiga c. Jana, 153. Jastrzębski Stanisław s. Ludwika 154. Jastrzębska Anna c. Michała, 155. Jaśkiewicz Stanisław s. Jana, 156. Jaśkiewicz Małgorzata c. Szymona, 157. Jaszczuk Józef s. Pawła, 158. Jaszczuk Feliksa c. Stanisława, 159. Jeleszuk Jan s. Jana, 160. Jeleszuk Helena c. Józefa, 161. Jesionowski Jan s. Franciszka, 162. Jesionowska Krystyna c. Stanisława, 163. Jędrzejczyk Zdzisław s. Stefana, 164. Jędrzejczyk Zofia c. Józefa, 165. Jóźwik Adolf s. Mikołaja, 166. Jóźwik Józefa c. Pawła 167. Junkiewicz Piotr s. Stanisława, 168. Junkiewicz Kazimiera c. Klemensa, 169. Juran Michał s. Donata, 170. Juran Leokadia c. Andrzeja, 171. Juszczuk Józef s. Stefana, 172. Juszczuk Władysława c. Józefa, 173. Juśkiewicz Grzegorz s. Michała, 174. Juśkiewicz Jadwiga c. Józefa, 175. Juzepczuk Paweł s. Pawła, 176. Juzepczuk Anna c. Eliasza, 177. Kałabun Włodzimierz s. Piotra, 178. Kałabun Stefania c. Stefana, 179. Kamiński Antoni s. Jana, 180. Kamińska Feliksa c. Stefana, 181. Kamiński Jan s. Piotra, 182. Kamińska Marianna c. Jakuba, 183. Kamiński Witold s. Władysława, 184. Kamińska Regina c. Michała, 185. Kapłuszuk Władysław s. Jana, 186. Kapłuszuk Eugenia c. Jana, 187. Kędraś Jan s. Jana, 188. Kędraś Franciszka c. Jana, 189. Ki raga Tadeusz s. Józefa, 190. Ki raga Janina c. Jarosława, 191. Kirczuk Leon s. Jana, 192. Kirczuk Walentyna c. Nikity, 193. Klimiuk Tadeusz s. Jana, 194. Klimiuk Leonarda c. Józefa, 195. Kłos Kazimierz s. Franciszka, 196. Kłos Julianna c. Jana, 197. Kolenda Józef s. Aleksandra, 198. Kolenda Władysława c. Grzegorza, 199. Konopka Aleksander s. Onufrego, 200. Konopka Stanisława c. Władysława, 201. Kopryaniuk Franciszek s. Karola, 202. Kopryaniuk Janina c. Józefa, 203. Korsak Tadeusz s. Zygmunta, 204. Korsak Genowefa c. Wacława, 205. Kotowicz Tadeusz s. Wincentego, 206. Kotowicz Janina c. Franciszka, 207. Kowalewski Michat s. Kazimierza, 208. Kowalewska Marianna c. Jana, 209. Kowieski Edward s. Ludwika, 210. Kowieska Marianna c. Aleksandra, 211. Kozak Józef s. Michała, 212. Kozak Marianna c. Ludwika, 213. Kozak Stefan s. Pawła, 214. Kozak Maria c. Antoniego, 215. Kożuchowski Franciszek s. Franciszka, 216. Kożuchowska Bronisława c. Antoniego, 217. Krywczuk Piotr s. Aleksandra, 218. Krywczuk Janina c. Józefa, 219. Kucharuk Henryk s. Józefa, 220. Kucharuk Teresa c. Konrada, 221. Kuczyński Antoni s. Antoniego, 222. Kuczyńska Maria c. Szymona, 223. Kuczyński Bolesław s. Józefa, 224. Kuczyńska Leokadia c. Władysława, 225. Kukawski Aleksander s. Heronima, 226. Kukawska Stanisława c. Eliasza, 227. Kulawiec Czesław s. Józefa, 228. Kulawiec Apolonia c. Józefa, 229. Kulawiec Władysław s. Ludwika, 230. Kulawiec Apolonia c. Pawła, 231. Kurowski Marian s. Piotra, 232. Kurowska Marianna c. Ludwika, 233. Kuźma Kazimierz s. Władysława, 234. Kuźma Natalia c. Stanisława, 235. Kuźnik Jan s. Antoniego, 236. Kuźnik Genowefa c. Antoniego, 237. Kwoczko Marian s. Józefa, 238. Kwoczko Leokadia c. Wacława, 239. Lemieszek Tadeusz s. Zygmunta, 240. Lemieszek Stanisława c. Józefa, 241. Lenart Hieronim s. Jana, 242. Lenart Irena c. Bolesława, 243. Lesiuk Zygmunt s. Stefana, 244. Lesiuk Wanda c. Jana, 245. Leszczyński Antoni s. Antoniego, 246. Leszczyńska Maria c. Adama, 247. Leszczyński Ryszard s. Stanisława, 248. Leszczyńska Marianna c. Włodzimierza, 249. Lewczuk Pawet s. Dymitra, 250. Lewczuk Anastazja c. Michała, 251. Lewczuk Władysław s. Józefa, 252. Lewczuk Irena c. Aleksandra, 253. Lewkowicz Kazimierz s. Aleksandra, 254. Lewkowicz Zofia c. Antoniego, 255. Lipka Franciszek s. Stanisława, 256. Lipka Stanisława c. Stanisława, 257. Lipka Stanisław s. Józefa, 258. Lipka Janina c. Joachima, 259. Lipiński Feliks s. Antoniego, 260. Lipińska Ludwika c. Stanisława, 261. Lubański Stefan s. Jana, 262. Lubańska Lucyna c. Bolesława, 263. Lusawa Wacław s. Andrzeja, 264. Lusawa Jadwiga c. Józefa, 265. tukasiuk Wacław s. Jana, 266. tukasiuk Jadwiga c. Franciszka, 267. Maciak Henryk s. Konstantego, 268. Maciak Czesława c. Wojciecha, 269. Majewski Stanisław s. Władysława, 270. Majewska Władysława c. Dymitra, 271. Makaruk Marian s. Jana, 272. Makaruk Eugenia c. Mikołaja, 273. Malczuk Edward, 274. Malczuk Władysława, 275. Maleńczuk Stanisław s. Pawła, 276. Maleńczuk Franciszka c. Filipa, 277. Maraśkiewicz Tadeusz s. Józefa, 278. Maraśkiewicz Urszula c. Jakuba, 279. Marczuk Jan s. Daniela, 280. Marczuk Jadwiga c. Tomasza, 281. Marczuk Jan s. Ignacego, 282. Marczuk Dominika c. Maksymiliana, 283. Markowski Józef s. Michała, 284. Markowska Czesława c. Aleksandra, 285. Markowski Marian s. Bazylego, 286. Markowska Józefa c. Józefa, 287. Matczuk Jan s. Piotra, 288. Matczuk Marianna c. Jana, 289. Matczuk Józef s. Adama, 290. Matczuk Kazimiera c. Piotra, 291. Matejko Jan s. Borysa, 292. Matejko Nina c. Szymona, 293. Melaniuk Franciszek s. Józefa, 294. Melaniuk Zofia c. Stanisława, 295. Melanowicz Piotr s. Juliana, 296. Melanowicz Jadwiga c. Franciszka, 297. Michalczuk Stanisław s. Pawła, 298. Michalczuk Aleksandra c. Jana, 299. Michałowski Tadeusz s. Bolesława, 300. Michałowska Helena c. Adolfa, 301. Migal Stanisław s. Konstantego, 302. Migal Janina c. Piotra, 303. Mincewicz Jan s. Piotra, 304. Mincewicz Marianna c. Jana, 305. Mojzych Zygfryd s. Edwarda, 306. Mojzych Irena c. Michała, 307. Mościcki Julian s. Michała, 308. Mościcka Izabela c. Juliana, 309. Naumiuk Józef s. Józefa, 310. Naumiuk Marianna c. Pawła, 311. Nestorowicz Władysław s. Maksymiliana, 312. Nestorowic~ Marianna c. Michała, 313. Niczyporuk Heronim s. Marcina, 314. Niczyporuk Marianna c. Teofila, 315. Niedźwiedź Aleksander s. Mikołaja, 316. Niedźwiedź Janina c. Eliasza, 317. Nieścioruk Stefan s. Adama, 318. Nieścioruk Janina c. Tomasza, 319. Nitendel Lucjan s. Michała, 320. Nitendel Helena c. Jana, 321. Nowicki Jan s. Jana, 322. Nowicka Zofia c. Adolfa, 323. Nurzyński Wiktor s. Romualda, 324. Nurzyńska Ludwika c. Józefa, 325. Obzejta Józef s. Władysława, 326. Obzejta Kazimiera c. Wincentego, 327. Oksytiuk Józef s. Jana, 328. Oksytiuk Zofia c. Adama, 329. Oleszkiewicz Jan s. Stanisława, 330. Oleszkiewicz Jadwiga c. Stanisława, 331. Olędzki ;4ntoni s. Hipolita, 332. Olędzka Zofia c. Bronisława, 333. Olszewski Antoni s. Michała, 334. Olszewska Maria c. Szymona, 335. Osipiuk Tadeusz s. Pawła, 336. Osipiuk Czesława c. Stanisława, 337. Ossowski Feliks s. Władysława, 338. Ossowska Leokadia c. Józefa, 339. Ossowski Jan s. Wojciecha, 340. Ossowska Regina c. Grzegorza, 341. Ostapowicz Mikołaj s. Piotra, 342. Ostapowicz Anna c. Tomasza, 343. Panasiuk Antoni s. Piotra, 344. Panasiuk Leokadia c. Józefa, 345. Panasiuk Feliks s. Jana, 346. Panasiuk Wiktoria c. Ludwika, 347. Panasiuk Tadeusz s. Pawła, 348. Panasiuk Stanisława c. Mikołaja, 349. Parafiańczuk Stanisław s. Władysława, 350. Parafiańczuk Jadwiga c. Kazimierza, 351. Parafiniuk Józef s. Andrzeja, 352. Parafiniuk Janina c. Piotra, 353. Parafiniuk Mieczysław s. Stefana, 354. Parafiniuk Maria c. Józefa, 355. Pastuszuk Władysław s. Andrzeja, 356. Pastuszuk Zofia c. Adama, 357. Paszkiewicz Janusz s. Jana, 358. Paszkiewicz Maria c. Aleksandra, 359. Pawlik Jan s. Eliasza, 360. Pawlik Zofia c. Grzegorza, 361. Pawluczuk Bronisław s. Michała, 362. Pawluczuk Franciszka c. Wincentego, 363. Pawluczuk Tadeusz s. Aleksandra, 364. Pawluczuk Halina c. Józefa, 365. Pawluk Antoni s. Józefa, 366. Pawluk Helena c. Stanisława, 367. Pawłowicz Bolesław s. Michała, 368. Pawłowicz Stanisława c. Ignacego, 369. Pietruczuk Henryk s. Tomasza, 370. Pietruczuk Bronisława c. Grzegorza, 371. Pietruczuk Stanisław s. Aleksandra, 372. Pietruczuk Marianna c. Stanisława, 373. Piwoni Piotr s. Józefa, 374. Piwoni Janina c. Wojciecha, 375. Płudowski Teofil s. Macieja, 376. Płudowska Stanisława c. Michała, 377. Polak Józef s. Jana, 378. Polak Maria c. Stanisława, 379. Polubiec Marian s. Franciszka, 380. Polubiec Jadwiga c. Władysława, 381. Polubiec Stanisław s. Karola, 382. Polubiec Lucyna c. Franciszka, 383. Poszytek Feliks s. Jana, 384. Poszytek Marianna c. Adama, 385. Prudawczuk Stanisław s. Bazylego, 386. Prudawczuk Antonina c. Pawła, 387. Pyszko Jan s. Piotra, 388. Pyszko Leokadia c. Józefa, 389. Rabuski Zygmunt s. Pawła, 390. Rabuska Władysława c. Władysława, 391. Radzikowski Piotr s. Franciszka, 392. Radzikowska Zofia c. Józefa, 393. Rądkowski Władysław s. Anatola, 394. Rądkowska Kazimiera c. Bernarda, 395. Rogalski Heronim s. Wiktora, 396. Rogalska Marianna c. Bolesława, 397. Romaniuk Edward, 398. Romaniuk Zenona, 399. Romaniuk Edward s. Jana, 400. Romaniuk Zofia c. Jana, 401. Romaniuk Henryk s. Władysława, 402. Romaniuk Stanisława c. Daniela, 403. Romaniuk Stanisław s. Jana, 404. Romaniuk Marianna c. Józefa, 405. Romanowicz Stanisław s. Józefa, 406. Romanowicz Leokadia c. Pawła 407. Romanowicz Stanisław s. Wacława, 408. Romanowicz Janina c. Antoniego, 409. Rozwadowski Henryk s. Zygmunta, 410. Rozwadowska Regina c. Wiktora, 411. Rumik Antoni s. Feliksa, 412. Rumik Agata c. Aleksandra, 413. Rumik Józef s. Jana, 414. Rumik Jadwiga c. Michała, 415. Rypina Stanisław s. Józefa, 416. Rypina Genowefa c. Jana, 417. Sacharczuk Mieczysław s. Antoniego, 418. Sacharczuk Leokadia c. Piotra, 419. Sacharczuk Wacław s. Joachima, 420. Sacharczuk Julianna c. Adama, 421. Samociuk Antoni ś. Stanisława, 422. Samociuk Zofia c. Aleksandra, 423. Samociuk Jan s. Franciszka, 424. Samociuk Jadwiga c. Jana, 425. Samoszuk Mikołaj s. Jana, 426. Samoszuk Anna c. Juliana, 427. Sawczuk Franciszek s. Nikonara, 428. Sawczuk Marianna c. Jana, 429. Sawczuk Józef s. Józefa, 430. Sawczuk Janina c. Stefana, 431. Sawko Stanisław s. Wincentego, 432. Sawko Stanisława c. Ludwika, 433. Serpatowski Ignacy s. Ignacego, 434. Serpatowska Anna c. Wojciecha, 435. Sęk Józef s. Tomasza, 436. Sęk Franciszka c. Jana, 437. Siedlecki Zdzisław s. Kazimierza, 438. Siedlecka Helena c. Stanisława, 439. Sierocki Władysław s. Dominika, 440. Sierocka Kazimiera c. Andrzeja, 441. Siluk Antoni s. Wincentego, 442. Siluk Stefanida c. Filipa, 443. Sobianek Mieczysław s. Antoniego, 444. Sobianek Feliksa c. Antoniego, 445. Sobieszuk Jan s. Stanisława, 446. Sobieszuk Janina c. Stanisława, 447. Soczewka Marian s. Jana, 448. Soczewka Irena c. Władysława, 449. Starużyk Henryk s. Nikodema, 450. Starużyk Helena c. Czesława, 451. Stawinoga Michał s. Marcina, 452. Stawinoga Zofia c. Adama, 453. Steciuk Michał s. Mikołaja, 454. Steciuk Olga c. Bartłomieja, 455. Steckiewicz Józef s. Feliksa, 456. Steckiewicz Stefania c. Feliksa, 457. Stefaniak Czesław s. Stanisława, 458. Stefaniak Krystyna c. Jana, 459. Sulej Stanisław s. Józefa, 460. Sulej Teresa c. Polikarpa, 461. Szakoła Wacław s. Wincentego, 462. Szakoła Janina c. Aleksandra, 463. Szańkowski Alfred s. Stanisława, 464. Szańkowska Stanisława c. Juliana, 465. Szczygieł Tadeusz s. Jana, 466. Szczygieł Franciszka c. Mikołaja, 467. Szelest Czesław s. Marcina, 468. Szelest Albina c. Aleksandra, 469. Szewczuk Franciszek s. Józefa, 470. Szewczuk Jadwiga c. Franciszka, 471. Szlendak Tadeusz s. Ignacego, 472. Szlendak Józefa c. Franciszka, 473. Szołucha Aleksy s. Jana, 474. Szołucha Luba c. Teodora, 475. Szołucha Włodzimierz s. Jana, 476. Szołucha Olga c. Aleksego, 477. Szutko Władysław s. Ignacego, 478. Szutko Stanisława c. Franciszka, 479. Szwaj Paulin, 480. Szwaj Helena, 481. Szwaj Stanisław s. Piotra, 482. Szwaj Anna c. Michała, 483. Szyc Józef s. Szymona, 484. Szyc Helena c. Aleksandra, 485. Szydło Stanisław s. Michała, 486. Szydło Marianna c. Jana, 487. Śmieciuch Stanisław s. Andrzeja, 488. Śmieciuch Regina c. Pawła, 489. Świerczewski Stanisław s. Stanisława, 490. Świerczewska Celina c. Stanisława, 491. Terlikowski Antoni s. Heronima, 492. Terlikowska Marianna c. Piotra, 493. Terlikowski Czesław s. Hipolita, 494. Terlikowska Wanda c. Jana, 495. Toczko Józef s. Franciszka, 496. Toczko Anna c. Aleksandra, 497. Toman Bronisław s. Kazimierza, 498. Toman Helena c. Marcina, 499. Tomczuk Czesław s. Józefa, 500. Tomczuk Helena c. Franciszka, 501. Tracz Bolesław s. Stanisława, 502. Tracz Irena c. Aleksandra, 503. Troć Wacław s. Józefa, 504. Troć Wanda c. Stanisława, 505. Turski Bolesław s. Teofila, 506. Turska Bolesława c. Aleksandra, 507. Turski Józef s. Teofila, 508. Turska Marianna c. Jana, 509. Twarowski Jan s. Seweryna, 510. Twarowska Janina c. Józefa, 511. Tyszkiewicz Mieczysław s. Józefa, 512. Tyszkiewicz Antonina c. Bazylego, 513. Wasilewski Aleksander s. Tomasza, 514. Wasilewska Janina c. Michała, 515. Wasyluk Józef s. Franciszka, 516. Wasyluk Kazimiera c. Aleksandra, 517. Wasyluk Stanisław s. Jana, 518. Wasyluk Helena c. Aleksandra, 519. Weremczuk Aleksander s. Bazylego, 520. Weremczuk Nadzieja c. Michała, 521. Wieliczko Józef s. Stefana, 522. Wieliczko Zuzanna c. Jana, 523. Wiśniewski Józef s. Stanisława, 524. Wiśniewska Leonarda c. Józefa, 525. Wiśniewski Pawet s. Stanisława, 526. Wiśniewska Julianna c. Stefana, 527. Witorożec Józef s. Józefa, 528. Witorożec Sabina c. Józefa, 529. Wojtczuk Antoni s. Stefana, 530. Wojtczuk Jadwiga c. Ludwika, 531. Wojtczuk Czesław s. Stefana, 532. Wojtczuk Czesława c. Piotra, 533. Wojta cha Józef s. Tomasza, 534. Wojtacha Krystyna c. Jana, 535. Wołowik Władysław s. Ludwika, 536. Wołowik Stanisława c. Stanisława, 537. Wójciak Bronisław s. Józefa, 538. Wójciak Antonina c. Michała, 539. Wójcik Jan s. Stanisława, 540. Wójcik Janina c. Michała, 541. Wrzosek Henryk s. Czesława, 542. Wrzosek Adolfina c. Józefa, 543. Wyczółkowski Zdzisław s. Wacława, 544. Wyczółkowska Olga c. Stefana, 545. Wysokiński Jan s. Edwarda, 546. Wysokińska Apolonia c. Ludwika, 547. Wysokiński Zygmunt s. Mieczysława, 548. Wysokińska Józefa c. Józefa, 549. Zając Jan s. Mateusza, 550. Zając Zuzanna c. Antoniego, 551. Zaniewicz Józef s. Franciszka, 552. Zaniewicz Feliksa c. Aleksandra, 553. Zduński Edward s. Władysława, 554. Zduńska Felicja c. Józefa, 555. Zieliński Grzegorz s. Jana, 556. Zielińska Janina c. Jana, 557. Żelazowski Mieczysław s. Pawła, 558. Żelazowska Helena c. Ludwika, 559. Żukowski Józef s. Jana, 560. Żukowska Feliksa c. Antoniego.