Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.69.675

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 42/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Biadacz Teodor s. Franciszka, 2. Biadacz Anna c. Jana, 3. Czapla Franciszek s. Jana, 4. Czapla Marta c. Augustyna, 5. Czerwiński Henryk s. Józefa, 6. Czerwińska Irena c. Stanisława, 7. Gocner Jerzy s. Alberta, 8. Gocner Janina c. Jana, 9. Iłczyk Władysław, 10. Iłczyk Stefania, 11. Jendrolik Józef s. Józefa, 12. Jendrolik Matylda c. Antoniego, 13. Karolczyk Józef s. Antoniego, 14. Karolczyk Henryka c. Antoniego, 15. Kępiński Stanisław s. Franciszka, 16. Kępińska Helena c. Piotra, 17. Kołodziejczak Henryk s. Wincentego, 18. Kołodziejczak Natalia c. Wasyla, 19. Kopański Brunon s. Augusta, 20. Kopańska Barbara c. Teodora, 21. Kozera Wacław s. Leona, 22. Kozera Halina c. Romana, 23. Kupczak Leon s. Piotra, 24. Kupczak Elżbieta c. Jana, 25. Lech Henryk s. Jana, 26. Lech Kazimiera c. Franciszka, 27. Liskowiak Stanisław s. Franciszka, 28. Liskowiak Irena c. Stanisława, 29. Lysko Alfred s. Tomasza, 30. Lysko Joanna c. Ignacego, 31. Matuszek Stanisław s. Augustyna, 32. Matuszek Emilia c. Pawła, 33. Michalski Edward s. Augustyna, 34. Michalska Elżbieta c. Teodora, 35. Miśta Marian s. Antoniego, 36. Miśta Stanisława c. Władysława, 37. Nemś Antoni s. Antoniego, 38. Nemś Kazimiera c. Jana, 39. Niewiadomski Eryk s. Grzegorza, 40. Niewiadomska Agnieszka c. Ludwika, 41. Ogonek Jan s. Grzegorza, 42. Ogonek Janina c. Józefa, 43. Pielka Marian s. Jana, 44. Pielka Marianna c. Franciszka, 45. Pióro Wojciech s. Franciszka, 46. Pióro Emilia c. Józefa, 47. Przystałka Stanisław s. Jakuba, 48. Przystałka Władysława c. Piotra, 49. Raczkowski Zdzisław s. Józefa, 50. Raczkowska Wanda c. Stanisława, 51. Rakint Wiktor s. Marcelego, 52. Rakint Weronika c. Jana, 53. Regulski Jan s. Jana, 54. Regulska Jadwiga c. Tomasza, 55. Rudzki Stanisław s. Kazimierza, 56. Rudzka Cecylia c. Romana, 57. Skucha Stanisław s. Antoniego, 58. Skucha Janina c. Michała, 59. Skwara Eugeniusz, 60. Skwara Łucja, 61. Słoma Władysław s. Stanisława, 62. Słoma Leokadia c. Andrzeja, 63. Szopa Bernard s. Jana, 64. Szopa Maria c. Jana, 65. Szulik Szczepan s. Franciszka, 66. Szulik Aniela c. Franciszka, 67. Szymała Jan, 68. Szymała Elfryda, 69. Warlo Edward s. Klemensa, 70. Warlo Hildegarda c. Franciszka, 71. Widomski Stanisław s. Walerego, 72. Widomska Marianna c. Adama, 73. Wojtowicz Mirosław s. Stefana, 74. Wojtowicz Wanda c. Franciszka, 75. Wysocki Franciszek s. Teofila, 76. Wysocka Janina c. Antoniego, 77. Zając Michał s. Józefa, 78. Zając Łucja c. Antoniego, 79. Żochowski Franciszek s. Antoniego, 80. Żochowska Regina c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

81. Badoń Wincenty s. Józefa, 82. Badoń Zofia c. Franciszka, 83. Bąk Stefan, 84. Bąk Ewa, 85. Blady Stanisław s. Jana, 86. Blada Aniela c. Franciszka, 87. Bracisiewicz Jan s. Franciszka, 88. Bracisiewicz Stanisława c. Józefa, 89. Ciok Marian s. Bolesława, 90. Ciok Regina c. Józefa, 91. Czaban Józef s. Józefa, 92. Czaban Janina c. Piotra, 93. Długosz Józef s. Stanisława, 94. Długosz Genowefa c. Józefa, 95. Dula Józef s. Józefa, 96. Dula Genowefa c. Stanisława, 97. Duś Ignacy s. Wojciecha, 98. Duś Genowefa c. Walentego, 99. Dzikowski Stefan s. Stanisława, 100. Dzikowska Otylia c. Franciszka, 101. Graczak Tadeusz s. Stanisława, 102. Graczek Helena c. Józefa, 103. Grela Mieczysław s. Jana, 104. Grela Marianna c. Józefa, 105. Gucał Józef s. Tomasza, 106. Gucał Stefania c. Stanisława, 107. Idasz Teofil s. Ignacego, 108. Idasz Stanisława c. Szczepana, 109. Jagieło Władysław s. Stanisława, 110. Jagieło Daniela c. Alojzego, 111. Janus Jan s. Antoniego, 112. Janus Zofia c. Michała, 113. Kaczmarczyk Mieczysław s. Stanisława, 114. Kaczmarczyk Honorata c. Jakuba, 115. Kaczmarek Stanisław s. Jana, 116. Kaczmarek Marianna c. Władysława, 117. Kałuża Piotr s. Stanisława, 118. Kałuża Anna c. Józefa, 119. Karwacki Jan s. Juliana, 120. Karwacka Zofia c. Piotra, 121. Kasperczyk Bronisław s. Tomasza, 122. Kasperczyk Marianna c. Jana, 123. Kasprzyk Mieczysław s. Jakuba, 124. Kasprzyk Daniela c. Franciszka, 125. Kubiszewski Stanisław s. Juliana, 126. Kubiszewska Marianna c. Kajetana, 127. Kusak Stanisław s. Wojciecha, 128. Kusak Helena c. Stanisława, 129. Kwiecień Wacław s. Leona, 130. Kwiecień Wanda c. Józefa, 131. Łuba Janusz s. Józefa, 132. Łuba Irena c. Rocha, 133. Maj Marian s. Jana, 134. Maj Helena c. Józefa, 135. Maruszak Edward s. Jana, 136. Maruszak Stefania c. Jana, 137. Mazur Jan s. Jana, 138. Mazur Zofia c. Józefa, 139. Moniewski Edward s. Franciszka, 140. Moniewska Regina c. Romana, 141. Nowak Marian s. Piotra, 142. Nowak Marianna c. Teofila, 143. Nowak Stanisław s. Piotra, 144. Nowak Wanda c. Wojciecha, 145. Pacek Antoni s. Romana, 146. Pacek Pelagia c. Józefa, 147. Ryńca Bolesław s. Piotra, 148. Ryńca Stanisława c. Wincentego, 149. Siedlecki Henryk s. Antoniego, 150. Siedlecka Genowefa c. Mateusza, 151. Słówko Stanisław s. Andrzeja, 152. Słówko Marianna c. Stanisława, 153. Sondór Franciszek s. Tomasza, 154. Sondór Marianna c. Stanisława, 155. Stępień Józef s. Franciszka, 156. Stępień Katarzyna c. Wojciecha, 157. Szczepanik Lucjan, 158. Szczepanik Helena, 159. Szczepankiewicz Feliks s. Marcina, 160. Szczepankiewicz Genowefa c. Jana, 161. Szcześniak Kazimierz s. Franciszka, 162. Szcześniak Eulalia c. Antoniego, 163. Szmalec Józef s. Wincentego, 164. Szmalec Marianna c. Aleksandra, 165. Tytko Stanisław s. Andrzeja, 166. Tytko Marianna c. Józefa, 167. Włosek Mieczysław, 168. Włosek Barbara, 169. Woźniak Stanisław s. Andrzeja, 170. Woźniak Gustawa c. Jana, 171. Woźniakowski Jerzy s. Ksawerego, 172. Woźniakowska Aniela c. Piotra, 173. Wydymus Tadeusz s. Stanisława, 174. Wydymus Sabina c. Piotra, 175. Zapart Stanisław s. Tomasza, 176. Zapart Władysława c. Józefa, 177. Zbroja Stanisław s. Ignacego, 178. Zbroja Barbara c. Franciszka, 179. Zych Stanisław s. Wojciecha, 180. Zych Zofia c. Stanisława, 181. Zygmuntowicz Henryk s. Bronisława, 182. Zygmuntowicz Helena c. Jana,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

183. Baciak Franciszek s. Jana, 184. Baciak Janina c. Walentego, 185. Bal Franciszek s. Wojciecha, 186. Bal Marianna c. Andrzeja, 187. Bal Jan s. Wojciecha, 188. Bal Stefania c. Jana, 189. Bal Ludwik s. Wojciecha, 190. Bal Rozalia c. Ludwika, 191. Bal Paweł s. Józefa, 192. Bal Józefa c. Jana, 193. Bialik Jan s. Tomasza, 194. Bialik Rozalia c. Tomasza, 195. Bochenek Julian s. Franciszka, 196. Bochenek Stefania c. Franciszka, 197. Brączyk Władysław s. Floriana, 198. Brączyk Bronisława c. Tomasza, 199. Buczyński Jan s. Józefa, 200. Buczyńska Katarzyna c. Błażeja, 201. Depczyński Władysław s. Piotra, 202. Depczyńska Maria c. Andrzeja, 203. Forystek Stanisław s. Michała, 204. Forystek Stanisława c. Wojciecha, 205. Frączek Jan s. Marcina, 206. Frączek Karolina c. Michała, 207. Gierut Franciszek s. Andrzeja, 208. Gierut Helena c. Mikołaja, 209. Grajewski Józef s. Mikołaja, 210. Grajewska Antonina c. Antoniego, 211. Gumienny Józef s. Jana, 212. Gumienna Marianna c. Jana, 213. Gumienny Władysław s. Andrzeja, 214. Gumienna Adela c. Izydora, 215. Jodłowski Wiktor s. Jana, 216. Jodłowska Janina c. Franciszka, 217. Jaruś Józef s. Wojciecha, 218. Jaruś Zofia c. Marcina, 219. Kmieć Jan s. Pawła, 220. Kmieć Stanisława c. Pawła, 221. Kraczoń Ignacy s. Jana, 222. Kraczoń Zofia c. Franciszka, 223. Kudłaty Michał s. Jana, 224. Kudłata Marianna c. Pawła, 225. Łaskawski Tadeusz s. Jana, 226. Łaskawska Stanisława c. Andrzeja, 227. Maraszkiewicz Eugeniusz s. Andrzeja, 228. Maraszkiewicz Barbara c. Błażeja, 229. Mastej Ludwik s. Wojciecha, 230. Mastej Zofia c. Wojciecha, 231. Michalec Mieczysław s. Bronisława, 232. Michalec Maria c. Jana, 233. Misiołek Jan s. Pawła, 234. Misiołek Władysława c. Wojciecha, 235. Mosoń Józef s. Jana, 236. Mosoń Maria c. Franciszka, 237. Mroczka Jan s. Andrzeja, 238. Mroczka Anna c. Michała, 239. Mroczka Jan s. Józefa, 240. Mroczka Karolina c. Józefa, 241. Mroczka Józef s. Michała, 242. Mroczka Janina c. Bartłomieja, 243. Musiał Władysław s. Stanisława, 244. Musiał Anna c. Macieja, 245. Niemiec Władysław s. Jana, 246. Niemiec Wiktoria c. Michała, 247. Oczkowicz Ludwik s. Wojciecha, 248. Oczkowicz Janina c. Jana, 249. Opałka Franciszek s. Jana, 250. Opałka Anna c. Andrzeja, 251. Opałka Gerwazy, 252. Opałka Helena, 253. Przybyciel Jan s. Wojciecha, 254. Przybyciel Zofia c. Jakuba, 255. Przybyło Jan s. Jakuba, 256. Przybyło Izabela c. Macieja, 257. Pyznar Stanisław s. Józefa, 258. Pyznar Anna c. Władysława, 259. Romanek Jan s. Marcina, 260. Romanek Anna c. Piotra, 261. Stygar Wojciech s. Andrzeja, 262. Stygar Zofia c. Piotra, 263. Sudyka Józef s. Michała, 264. Sudyka Natalia c. Wojciecha, 265. Świerz Jan s. Józefa, 266. Świerz Adela c. Ludwika, 267. Źrałka Stanisław s. Józefa, 268. Źrałka Joanna c. Michała,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

269. Gołębiewski Radomił s. Aleksandra, 270. Gołębiewska Feliksa c. Wincentego, 271. Iwanowicz Jan s. Józefa, 272. Iwanowicz Albina c. Kazimierza, 273. Jackowski Bronisław, 274. Jackowska Anna, 275. Jankowski Władysław s. Stanisława, 276. Jankowska Teresa c. Zygmunta, 277. Lipski Michał s. Tomasza, 278. Lipska Amelia c. Antoniego, 279. Malinowski Czesław s. Stanisława, 280. Malinowska Jadwiga c. Bronisława, 281. Popis Stefan s. Antoniego, 282. Popis Anna c. Jana, 283. Schodowski Zygmunt s. Bronisława, 284. Schodowska Władysława c. Władysława, 285. Sulewski Eugeniusz s. Władysława, 286. Sulewska Marianna c. Józefa, 287. Ulatowski Stanisław s. Franciszka, 288. Ulatowska Zofia c. Władysława, 289. Waleszczyński Tadeusz s. Jana, 290. Waleszczyńska Kazimiera c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

291. Bączyński Zdzisław s. Ignacego, 292. Bączyńska Natalia c. Władysława,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

293. Danielczak Franciszek, 294. Danielczak Walentyna, 295. Inerowicz Stanisław s. Karola, 296. Inerowicz Maria c. Augustyna, 297. Kaput Tadeusz s. Jana, 298. Kaput Józefa c. Kazimierza, 299. Kubiak Tadeusz s. Andrzeja, 300. Kubiak Cecylia c. Antoniego, 301. Piasek Olech s. Stefana, 302. Piasek Genowefa c. Józefa, 303. Sawicki Józef s. Antoniego, 304. Sawicka Filipina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

305. Cetera Bronisław, 306. Cetera Klementyna, 307. Dziura Franciszek s. Michała, 308. Dziura Agnieszka c. Franciszka, 309. Gil Bronisław s. Wojciecha, 310. Gil Anna c. Franciszka, 311. Grabarz Leon s. Józefa, 312. Grabarz Helena c. Walentego, 313. Gurbisz Franciszek s. Adama, 314. Gurbisz Helena c. Jana, 315. Huczek Józef s. Franciszka, 316. Huczek Władysława c. Feliksa, 317. Jarosz Stanisław s. Jana, 318. Jarosz Branisława c. Józefa, 319. Kapka Stanisław s. Józefa, 320. Kapka Janina c. Jakuba, 321. Karaś Julian s. Stanisława, 322. Karaś Zofia c. Ksawerego, 323. Kosoń Józef s. Władysława, 324. Kosoń Maria c. Jana, 325. Mikos Julian s. Michała, 326. Mikos Genowefa c. Piotra, 327. Mrówka Emil s. Stanisława, 328. Mrówka Stefania c. Jana, 329. Pochroń Józef s. Stanisława, 330. Pachroń Stefania c. Jana, 331. Podsiadło Czesław s. Feliksa, 332. Podsiadło Zofia c. Antoniego, 333. Skalak Henryk s. Franciszka, 334. Skalak Helena c. Edwarda, 335. Słowik Jan s. Jakuba, 336. Słowik Natalia c. Jana, 337. Zbylut Mieczysław s. Ludwika, 338. Zbylut Franciszka c. Henryka,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

339. Chmurzyński Stanisław s. Franciszka, 340. Chmurzyńska Zofia c. Wawrzyńca, 341. Chojnacki Edmund s. Franciszka, 342. Chojnacka Apolonia c. Stanisława, 343. Cyrankowski Bolesław s. Wawrzyńca, 344. Cyrankowska Marianna c. Engelberta, 345. Czech Kazimierz s. Adama, 346. Czech Genowefa c. Jana, 347. Dądelewski Leon s. Józefa, 348. Dądelewska Weronika c. Franciszka, 349. Goliszek Bronisław s. Jana, 350. Goliszek Helena c. Michała, 351. Igras Franciszek s. Józefa, 352. Igras Janina c. Jana, 353. Jaruszewski Teofil s. Ignacego, 354. Jaruszewska Pelagia c. Stanisława, 355. Kalicki Stanisław s. Franciszka, 356. Kalicka Stefania c. Jakuba, 357. Kaniecki Leon s. Konstantego, 358. Kaniecka Irena c. Franciszka, 359. Kiwała Franciszek s. Andrzeja, 360. Kiwała Irena c. Stanisława, 361. Kotowicz Stanisław s. Walentego, 362. Kotowicz Zofia c. Michała, 363. Kozicki Edmund s. Ignacego, 364. Kozicka Irena c. Józefa, 365. Krużyński Franciszek s. Antoniego, 366. Krużyńska Stanisława c. Józefa, 367. Ługiewicz Konrad s. Konrada, 368. Ługiewicz Kazimiera c. Jana, 369. Marchlewicz Bronisław s. Jana, 370. Marchlewicz Leokadia c. Franciszka, 371. Martynko Bernard s. Romualda, 372. Martynko Janina c. Jana, 373. Meller Bernard s. Józefa, 374. Meller Marta c. Franciszka, 375. Ordon Alfred, 376. Ordon Halina, 377. Pałac Jan s. Józefa, 378. Pałac Danuta c. Adama, 379. Pokuciński Zygmunt s. Leona, 380. Pokucińska Zofia c. Piotra, 381. Pyszora Jan s. Anastazego, 382. Pyszora Irena c. Bolesława, 383. Sitniewski Józef s. Władysława, 384. Sitniewska Henryka c. Bronisława, 385. Sobieraj Ignacy s. Ignacego, 386. Sobieraj Marianna c. Tomasza, 387. Walter Tadeusz s. Karola, 388. Walter Helena c. Wojciecha, 389. Witkowski Feliks s. Władysława, 390. Witkowska Helena c. Juliana, 391. Wolant Bernard s. Tomasza, 392. Wolant Marianna c. Ignacego, 393. Wölk Zygmunt s. Emila, 394. Wölk Monika c. Jana,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

395. Brachuc Stanisław s. Józefa, 396. Brachuc Genowefa c. Andrzeja, 397. Czubaty Marcin s. Jana, 398. Czubata Maria c. Franciszka, 399. Czapski Edward s. Piotra, 400. Czapska Anna c. Witolda, 401. Dudek Władysław s. Andrzeja, 402. Dudek Aniela c. Jana, 403. Fabiszewski Kazimierz s. Jana, 404. Fabiszewska Katarzyna c. Andrzeja, 405. Grajkowski Edmund s. Stanisława, 406. Grajkowska Irena c. Jana, 407. Grudziak Walenty s. Walentego, 408. Grudziak Irena c. Mieczysława, 409. Gryc Stanisław s. Franciszka, 410. Gryc Aleksandra c. Aleksandra, 411. Guła Bronisław s. Jana, 412. Guła Halina c. Lucjana, 413. Gunia Stanisław s. Jana, 414. Gunia Erna c. Bernarda, 415. Hausman Jan s. Romana, 416. Hausman Helena c. Stefana, 417. Janecki Jan s. Macieja, 418. Janecka Hieronima c. Józefa, 419. Jędrzejski Roman, 420. Jędrzejska Antonina, 421. Kruk Michał s. Jana, 422. Kruk Katarzyna c. Jana, 423. Łukomski Romuald s. Jana, 424. Łukomska Wanda c. Mariana, 425. Maciejewski Józef s. Władysława, 426. Maciejewska Anna c. Adolfa, 427. Nowak Józef s. Teofila, 428. Nowak Zofia c. Józefa, 429. Pawlaczek Józef s. Franciszka, 430. Pawlaczek Anna c. Franciszka, 431. Sołomin Antoni s. Jeronima, 432. Sołomin Jadwiga c. Jana, 433. Sośnicki Antoni s. Franciszka, 434. Sośnicka Janina c. Piotra, 435. Sułkowski Kazimierz s. Stanisława, 436. Sułkowska Stefania c. Konstantego, 437. Sutowicz Stanisław s. Jana, 438. Sutowicz Marianna c. Jana, 439. Szwarc Rudolf s. Jana, 440. Szwarc Helena c. Józefa, 441. Widawski Stanisław s. Antoniego, 442. Widawska Janina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

443. Bożyk Zenobiusz s. Wojciecha, 444. Bożyk Gabriela c. Władysława, 445. Ciechorski Mieczysław s. Romana, 446. Ciechorska Stanisława c. Wincentego, 447. Chojak Jan s. Władysława, 448. Chojak Stanisława c. Stanisława, 449. Dobroczyński Władysław s. Eugeniusza, 450. Dobroczyńska Stanisława c. Franciszka, 451. Drohomirecki Jarosław s. Eugeniusza, 452. Drohomirecka Wiesława c. Jana, 453. Kulpa Wacław s. Andrzeja, 454. Kulpa Władysława c. Kazimierza, 455. Małolepszy Zdzisław s. Bolesława, 456. Małolepsza Krystyna c. Jana, 457. Matyszkiewicz Konrad s. Ludwika, 458. Matyszkiewicz Ludwika c. Bolesława, 459. Mikucki Józef s. Aleksandra, 460. Mikucka Stanisława c. Walentego, 461. Mościcki Feliks s. Władysława, 462. Mościcka Melania c. Stanisława, 463. Rojewski Zdzisław s. Mariana, 464. Rojewska Hanna c. Edwarda, 465. Santkiewicz Alojzy s. Jana, 466. Santkiewicz Zofia c. Władysława, 467. Stomma Stanisław s. Ludwika, 468. Stomma Elwira c. Włodzimierza, 469. Średniawa Stanisław s. Marcina, 470. Średniawa Wiktoria c. Wincentego, 471. Tkacz Marcin s. Jana, 472. Tkacz Marianna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

473. Banasiak Wawrzyniec s. Marcina, 474. Banasiak Stanisława c. Józefa, 475. Bladowski Leopold s. Józefa, 476. Bladowska Daniela c. Jakuba, 477. Józefowicz Anzelm s. Jana, 478. Józefowicz Władysława c. Piotra, 479. Krychowiak Stanisław s. Franciszka, 480. Krychowiak Helena c. Władysława, 481. Krynicki Edward s. Józefa, 482. Krynicka Cecylia c. Wojciecha, 483. Minichowski Franciszek s. Marcina, 484. Minichowska Pelagia c. Adama, 485. Pietrzak Antani s. Szczepana, 486. Pietrzak Irena c. Jana, 487. Pogorzelski Stefan s. Michała, 488. Pogorzelska Wanda c. Andrzeja, 489. Radaczyński Józef s. Józefa, 490. Radaczyńska Marianna c. Józefa, 491. Rakowski Benedykt s. Władysława, 492. Rakowska Balbina c. Władysława, 493. Sławnikowski Czesław s. Józefa, 494. Sławnikowska Cecylia c. Tomasza, 495. Strzech Feliks s. Wojciecha, 496. Strzech Anna c. Franciszka, 497. Strzech Henryk s. Wojciecha, 498. Strzech Janina c. Jana, 499. Szarecki Bolesław s. Leona, 500. Szarecka Janina c. Stanisława, 501. Szudzik Jan s. Stanisława, 502. Szudzik Józefa c. Józefa, 503. Świątkowski Franciszek s. Antoniego, 504. Świątkowska Helena c. Michała, 505. Wujkowski Czesław s. Michała, 506. Wujkowska Marianna c. Władysława,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

507. Cukier Budzimił s. Jana, 508. Cukier Jadwiga c. Józefa, 509. Doberstein Zdzisław s. Hermana, 510. Doberstein Helena c. Stefana, 511. Drożdżewski Kazimierz s. Stanisława, 512. Drożdżewska Gertruda c. Szczepana, 513. Dunajewski Michał s. Szymona, 514. Dunajewska Genowefa c. Władysława, 515. Groszek Florian s. Franciszka, 516. Groszek Jadwiga c. Maksymiliana, 517. Korendowicz Władysław s. Piotra, 518. Korendowicz Anna c. Stefana, 519. Kowalczyk Feliks s. Władysława, 520. Kowalczyk Anna c. Pawła, 521. Kromski Józef s. Franciszka, 522. Kromska Maria c. Józefa, 523. Małachowski Zygmunt s. Wacława, 524. Małachowska Wiktoria c. Maksymiliana, 525. Nowaczyk Florian, 526. Nowaczyk Marianna, 527. Pakuła Stefan s. Andrzeja, 528. Pakuła Józefa c. Andrzeja, 529. Pikuła Stanisław s. Stanisława, 530. Pikuła Maria c. Albina, 531. Raczkowiak Feliks s. Piotra, 532. Raczkowiak Ewa c. Andrzeja, 533. Rusiniak Antoni, 534. Rusiniak Anna, 535. Szczepka Władysław s. Michała, 536. Szczepka Bronisława s. Józefa, 537. Szymański Jan s. Franciszka, 538. Szymańska Łucja c. Engelberta, 539. Wardęga Marian s. Wojciecha, 540. Wardęga Stanisława c. Antoniego.