Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.67.656

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 154/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Poleszak Władysław s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kruk Jan s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Grzegorczyk Wiesław s. Stanisława, 4. Klimek Henryk s. Stanisława, 5. Sałek Stanisław s. Jana.