Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.65.729

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 152/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki,

za zasługi w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1.
Trzaskowski Andrzej s. Stanisława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZtOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

2.
Kowalczyk Aleksander s. Leona, 3. Łukaszewska Maria c. Tadeusza, 4. Orlow Jan s. Mieczysława,

ZtOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5.
Ciepłucha Józef s. Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

6.
Nowak-Dobrychłop Mirosława c. Marcina, 7. Plewako Jan s. Zygmunta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8.
Dudek Ryszard s. Aleksandra, 9. Gieburowska-Gabryś Bożena c. Edmunda, 10. Górski Henryk s. Stanisława, 11. Jurkowska Barbara c. Tadeusza, 12. Reck Elżbieta c. Henryka, 13. Zabrocka Irena c. Alfreda, 14. Załęski Wojciech s. Wiktora,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

15.
Jakubowski Krzysztof s. Jerzego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16.
Adamiecka Barbara c. Tadeusza, 17. Bałdys Wojciech s. Edwarda, 18. Bartosiak Tomasz s. Franciszka, 19. Dubiella Zbigniew s. Bernarda, 20. Dziadko Anna c. Karola, 21. Dziekańska Barbara c. Franciszka, 22. Garbarczyk Mirosław s. Józefa, 23. Gruber Jan s. Wiktora, 24. Jurasz Maria c. Franciszka, 25. Kasprzykowski Lech s. Feliksa, 26. Kawałek Jacek s. Władysława, 27. Knopp Cecylia c. Stefana, 28. Kochańska Danuta c. Władysława, 29. Lisowska Mirosława c. Erdwina, 30. Martowicz Bożena c. Bolesława, 31. Mikosza Henryka c. Franciszka, 32. Odoj Eugeniusz s. Joachima, 33. Pieron Stanisława c. Stanisława, 34. Pikała Bogusław s. Tadeusza, 35. Piwowarska-Ostrowska Bożena c. Zygmunta, 36. Polit Emil s. Franciszka, 37. Rokosa Magdalena c. Stanisława, 38. Smolska-Kempińska Jolanta c. Gerarda, 39. Tytko-Jadach Joanna c. Wiktora, 40. Widera Sabina c. Teodora, 41. Wojszel Nina c. Szymona, 42. Wyporska Maria c. Ignacego,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

43.
mł. chor. Tomaszuk Marek s. Tadeusza,

na wniosek Wojewody Gdańskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

44.
Wojtkowski Wiktor s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45.
Schwartz Roman s. Wincentego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46.
Kreft Henryk s. Klemensa, 47. Kuchta Stanisław s. Jana, 48. Nurek Edmund s. Feliksa, 49. Solecka Aniela c. Januarego, 50. Walczak Brygida c. Feliksa, 51. Zieliński Czesław s. Władysława,

na wniosek Wojewody Lubelskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

52.
Janik Halina c. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53.
Flis Wojciech s. Edwarda,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

54.
Godlewski Daniel s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

55.
Cichy Zbigniew s. Zygfryda, 56. Pomiankowski Jerzy s. Leona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

57.
Michalak Wiesław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58.
Goździkowski Roman s. Wacława, 59. Jaroszewski Tadeusz s. Kazimierza, 60. Rymaszewski Janusz s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61.
Buczyński Jerzy s. Czesława, 62. Goździkowska Krystyna c. Henryka, 63. Krzynówek Mieczysław s. Bolesława, 64. Lunkowski Henryk s. Herberta, 65. Potratz Bernard s. Bernarda, 66. Ziemińska Teresa c. Bolesława,

na wniosek Wojewody Radomskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67.
Paprocki Zbigniew s. Wacława,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68.
Długosiewicz Franciszek s. Henryka, 69. Ilnicki Ryszard s. Władysława,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

70.
Tuczapski Marek s. Stanisława.