Monitor Polski

M.P.1995.3.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 194/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

za zasługi w działalności związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Habior Irena c. Romana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wardawy Bronisław s. Franciszka, 3. Witkowski Franciszek s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Maciejewski Janusz s. Jana, 5. Raczyński Antoni s. Józefa, 6. Sioła Stanisław s. Mariana, 7. Smulczyński Władysław s. Antoniego, 8. Wesoły Jerzy s. Józefa, 9. Zaborski Marian s. Gustawa,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

10. Orłowski Tomasz s. Albina.