Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1994.18.135

Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 1/94 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bielskiego:

1. Balon Franciszek s. Ludwika, 2. Balon Zofia c. Jana, 3. Bernaś Stefan s. Wawrzyńca, 4. Bernaś Anna c. Kazimierza, 5. Jurczyk Józef s. Stefana, 6. Jurczyk Rozalia c. Jana, 7. Kalisz Ignacy s. Józefa, 8. Kalisz Eleonora c. Józefa, 9. Karkoszka Ludwik s. Tomasza, 10. Karkoszka Wanda c. Józefa, 11. Kobiałka Władysław s. Józefa, 12. Kobiałka Stanisława c. Stefana, 13. Kulpa Michał s. Józefa, 14. Kulpa Helena c. Wojciecha, 15. Płonka Władysław s. Józefa, 16. Płonka Zofia c. Marcina, 17. Pokrzyk Władysław s. Szczepana, 18. Pokrzyk Zofia c. Jana, 19. Sikora Stanisław s. Józefa, 20. Sikora Maria c. Jakuba, 21. Szafraniec Władysław s. Wincentego, 22. Szafraniec Zofia c. Ludwika, 23. Zieliński Stanisław s. Ludwika, 24. Zielińska Zyta c. Antoniego, 25. Żywioł Władysław s. Franciszka, 26. Żywioł Maria c. Tomasza,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

27. Bembnista Jan s. Stanisława, 28. Bembnista Marta c. Antoniego, 29. Frąszczak Antoni s. Stanisława, 30. Frąszczak Bronisława c. Mateusza, 31. Krzyżaniak Stanisław s. Michała, 32. Krzyżaniak Pelagia c. Michała, 33. Malak Florian s. Jana, 34. Malak Helena c. Stanisława, 35. Perka Stanisław s. Adama, 36. Perka Helena c. Stanisława, 37. Pyrc Andrzej s. Jana, 38. Pyrc Bronisława c. Pawła, 39. Sikorski Władysław s. Bolesława, 40. Sikorska Marianna c. Alojzego, 41. Wamil Jan s. Józefa, 42. Wamil Marianna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

43. Bąk Józef s. Franciszka, 44. Bąk Dorota c. Franciszka, 45. Chmielewski Bolesław s. Władysława, 46. Chmielewska Teodozja c. Tomasza, 47. Człeczyński Henryk s. Franciszka, 48. Człeczyńska Irena c. Stanisława, 49. Dudała Stefan, 50. Dudała Florentyna, 51. Gronostaj Józef s. Szymona, 52. Gronostaj Marianna c. Franciszka, 53. Jagodziński Wincenty s. Błażeja, 54. Jagodzińska Apolonia c. Wiktora, 55. Jandała Tadeusz s. Jana, 56. Jandała Helena c. Jana, 57. Janus Jan s. Kajetana, 58. Janus Marianna c. Marcina, 59. Jędracha Władysław s. Wacława, 60. Jędracha Stanisława c. Kajetana, 61. Kaczmarczyk Władysław s. Wawrzyńca, 62. Kaczmarczyk Marianna c. Jana, 63. Kareciński Stanisław s. Teofila, 64. Karecińska Władysława c. Andrzeja, 65. Kita Wacław s. Franciszka, 66. Kita Bronisława c. Władysława, 67. Kopeć Jan s. Ignacego, 68. Kopeć Bronisława c. Grzegorza, 69. Koruba Leon s. Jana, 70. Koruba Marianna c. Andrzeja, 71. Lechowski Jan s. Tomasza, 72. Lechowska Stanisława c. Piotra, 73. Luty Władysław s. Stefana, 74. Luty Stanisława c. Stanisława, 75. Mazur Józef, 76. Mazur Anna, 77. Moskal Stanisław s. Jana, 78. Moskal Janina c. Jana, 79. Pawlusiński Stefan s. Ignacego, 80. Pawlusińska Helena c. Leona, 81. Piasecki Józef s. Andrzeja, 82. Piasecka Alina c. Stanisława, 83. Pytka Grzegorz s. Jana, 84. Pytka Stanisława c. Jana, 85. Rój Jan s. Wincentego, 86. Rój Józefa c. Mariana, 87. Salwa Józef s. Wincentego, 88. Salwa Stefania c. Tomasza, 89. Skowera Franciszek s. Stanisława, 90. Skowera Julianna c. Jakuba, 91. Skrzyniarz Władysław s. Józefa, 92. Skrzyniarz Marianna c. Józefa, 93. Sobulski Wacław s. Jana, 94. Sobulska Marianna c. Władysława, 95. Solus Antoni s. Tomasza, 96. Solus Leokadia c. Jana, 97. Sternak Jan s. Michała, 98. Sternak Józefa c. Ignacego, 99. Szpotakowski Zdzisław s. Kazimierza, 100. Szpotakowska Bogusława c. Władysława, 101. Wielguszewski Bogusław s. Pawła, 102. Wielguszewska Janina c. Józefa, 103. Włodarczyk Mikołaj s. Jakuba, 104. Włodarczyk Janina c. Wojciecha, 105. Włodarczyk Stanisław s. Andrzeja, 106. Włodarczyk Daniela c. Jana, 107. Wojciechowski Feliks s. Andrzeja, 108. Wojciechowska Cecylia c. Józefa, 109. Wroński Stanisław s. Pawła, 110. Wrońska Aniela c. Kazimierza, 111. Zamaryka Jan s. Wincentego, 112. Zamaryka Zofia c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

113. Górny Józef s. Franciszka, 114. Górna Marianna c. Walentego,115. Stefański Jerzy s. Antoniego, 116. Stefańska Jadwiga c. Romana,

na wniosek Wojewody Płockiego:

117. Goździk Józef s. Konstantego, 118. Goździk Regina c. Marcina

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

119. Cygan Edward s. Franciszka, 120. Cygan Janina c. Mikołaja, 121. Kudelski Lucjan s. Juliana, 122. Kudelska Genowefa c. Wacława, 123. Kujawa Stanisław s. Karola,124. Kujawa Helena c. Stanisława, 125. Mazek Antoni s. Stanisława, 126. Mazek Feliksa c. Jana, 127. Ojdana Stanisław s. Józefa, 128. Ojdana Genowefa c. Józefa, 129. Paczóski Wiktor s. Wacława, 130. Paczóska Anna c. Franciszka, 131. Piotrowski Kazimierz s. Jana, 132. Piotrowska Czesława c. Stanisława, 133. Ziółkowski Stefan s. Jana, 134. Ziółkowska Kazimiera c. Jana,

na wniosek Wojewody Słupskiego:

135. Dorawa Józef s. Jana, 136. Dorawa Władysława c. Marcina, 137. Jaworski Stanisław s. Aleksandra, 138. Jaworska Nadzieja c. Michała, 139. Kochanek Adam s. Jana, 140. Kochanek Helena c. Ignacego, 141. Ollick Damazy s. Pawła, 142. Ollick Agnieszka c. Józefa, 143. Skwierawski Józef s. Ignacego, 144. Skwierawska Gertruda c. Waleriana, 145. Szmydkowski Mikołaj s. Michała, 146. Szmydkowska Stefania c. Konstantego,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

147. Czuba Stanisław s. Piotra, 148. Czuba Maria c. Józefa, 149. Filar Władysław s. Franciszka, 150. Filar Agata c. Jana, 151. Wróblewski Roman s. Jana, 152. Wróblewska Franciszka c. Ludwika,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

153. Barański Bolesław s. Franciszka, 154. Barańska Leokadia c. Michała, 155. Grąbal Tadeusz s. Ignacego, 156. Grąbal Maria c. Edwarda, 157. Jabłoński Zenon s. Stanisława, 158. Jabłońska Wincenta c. Zygmunta, 159. Kaliszek Jerzy s. Jana, 160. Kaliszek Mieczysława c. Stanisława, 161. Korbień Zygmunt s. Józefa, 162. Korbień Cecylia c. Gotfryda, 163. Kozłowski Tadeusz s. Józefa, 164. Kozłowska Henryka c. Władysława, 165. Kupfer Marian s. Henryka, 166. Kupfer Zofia c. Jana, 167. Lewandowski Dionizy s. Tomasza, 168. Lewandowska Czesława c. Wincentego, 169. Paczewski Jan s. Stefana, 170. Paczewska Jadwiga c. Kazimierza, 171. Polny Piotr s. Stanisława, 172. Polny Stefania c. Jana, 173. Skrzyński Zbigniew s. Stanisława, 174. Skrzyńska Stanisława c. Stanisława, 175. Szczepanik Czesław s. Feliksa, 176. Szczepanik Aniela c. Bolesława, 177. Szumowski Władysław s. Kazimierza, 178. Szumowska Janina c. Michała, 179. Tudek Kazimierz s. Pawła, 180. Tudek Marta c. Franciszka, 181. Ziołkowski Jerzy s. Zenona, 182. Ziołkowska Jadwiga c. Henryka,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

183. Bucior Wojciech s. Michała, 184. Bucior Katarzyna c. Wawrzyńca, 185. Dorocicz Michał s. Antoniego, 186. Dorocicz Bronisława c. Józefa, 187. Knap Józef s. Andrzeja, 188. Knap Katarzyna c. Jana, 189. Konieczny Andrzej s. Walentego, 190. Konieczna Katarzyna c. Jana, 191. Ożga Józef s. Jana, 192. Ożga Apolonia c. Marcina, 193. Pieczonka Maciej, 194. Pieczonka Janina, 195. Smedra Antoni s. Wojciecha, 196. Smedra Katarzyna c. Józefa, 197. Wawrzak Antoni s. Jana, 198. Wawrzak Stefania c. Sebastiana, 199. Żuchowski Julian s. Józefa, 200. Żuchowska Franciszka c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

201. Jania Jan s. Andrzeja, 202. Jania Maria c. Antoniego.