Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1994.17.128

Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 2/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki

za zasługi w upowszechnianiu kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Łepecki Jacek s. Bogumiła,

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Siennicki Witold s. Piotra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

3. Kujawska Maria c. Tadeusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dębski Kazimierz s. Stanisława, 5. Grzegorzewicz Marian s. Wiktora, 6. Grzędzielski Jerzy s. Michała, 7. Kaczorowski Marian s. Marcina, 8. Mastalerz Władysław s. Pawła, 9. Minurski Józef s. Józefa, 10. Nidecki Andrzej s. Mieczysława, 11. Okrasa Karol s. Wacława, 12. Olendzki Andrzej s. Jana, 13. Piekarzewski Ryszard s. Kazimierza, 14. Przybyszewski Maciej s. Wojciecha,15. Swędzikowski Czesław s. Kazimierza, 16. Sypuła Czesław s. Beniamina, 17. Szwed Maciej s. Jana, 18. Tycner Zdzisław s. Wiktora, 19. Więsyk Wojciech s. Feliksa, 20. Wojtkowski Kazimierz s. Franciszka, 21. Wyganowski Jan s. Bohdana, 22. Ziniewicz Zdzisław s. Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bojara Jacek s. Adama, 24. Daszkiewicz Elżbieta c. Marka, 25. Dymecki Lech s. Stanisława, 26. Dymkowski Zbigniew s. Tadeusza, 27. Ejsmond Elżbieta c. Bolesława, 28. Fedorczyk Hanna c. Mieczysława, 29. Grzegorzewicz Marek s. Lucjana, 30. Iwańczyk Emilia c. Tadeusza, 31. Jaszczyński Ryszard s. Mariana, 32. Kaczmarczyk Stanisław s. Adolfa, 33. Kiliański Stanisław s. Franciszka, 34. Kowalska Maria c. Władysława, 35. Niżnik Zbigniew s. Adama, 36. Ziębiński Krzysztof s. Andrzeja,

na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Góral Krystyna c. Władysława,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

38. Kruk Janusz s. Zbigniewa, 39. Kruppé Jerzy s. Andrzeja, 40. Więckowska Hanna c. Józefa, 41. Woźniak Zenon s. Ludwika,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

42. Sochacka Maria c. Stanisława, na wniosek Wojewody Gdańskiego

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

43. Zarychta Józef s. Szczepana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Czerwińska Danuta c. Michała,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

45. Grześkowiak Grzegorz s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

46. Tuleja Krzysztof s. Eugeniusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Korda Bożena c. Bronisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Józefowski Paweł s. Józefa, 49. Kuśnierz Walenty s. Józefa, 50. Nowak Paweł s. Eugeniusza,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Paradowska Joanna c. Fryderyka, 52. Rymkiewicz Helena c. Mateusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Bańkowski Henryk s. Aleksandra, 54. Romańczuk Edward s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Jakubik Regina c. Lucjana, 56. Staniszewska Krystyna c. Michała,

za zasługi w działalności samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Górski Antoni s. Pawła,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Nowak Zdzisław s. Wacława,

na wniosek Wojewody Płockiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. ks. Szczeciński Józef s. Edwarda,

na wniosek Wojewody Przemyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

60. Kałamarz Tadeusz s. Stanisława, 61. Kusek Stanisław s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Tęcza Władysław s. Michała, 63. Tracz Michał s. Macieja,

na wniosek Wojewody Słupskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Naczk Kazimierz s. Leona,

na wniosek Wojewody Suwalskiego

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Matyszewska Urszula c. Józefa, 66. Matyszewski Henryk, 67. Nagórski Antoni s. Feliksa, 68. Szyperek Stanisław s. Piotra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Buraczyk Stanisław s. Stanisława, 70. Lićwinko Andrzej s. Mieczysława, 71. Rakus Franciszek s. Stanisława, 72. Trochimowicz Antoni s. Władysława,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

73. Sosnowski Krystian s. Alfreda.