Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.57.524

Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 214/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czajkowski Lech s. Kazimierza, 2. Gibasiewicz Wiesław s. Bolesława,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Hajnos Mieczysław s. Władysława, 4. Stawiński Janusz s. Mieczysława, 5. Stępniewski Witold s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bochyński Wojciech s. Romana, 7. Dębicki Ryszard s. Edwarda, 8. Horabik Józef s. Romana, 9. Malicki Marek s. Adama, 10. Stępniewska Zofia c. Mariana,

za osiągnięcia w pracy naukowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Dzieduszycki Wojciech s. Wojciecha, 12. Głosek Marian s. Feliksa, 13. Hensel Zdzisław s. Witolda, 14. Kobusiewicz Michał s. Aleksandra, 15. Kurnatowski Stanisław s. Wojciecha, 16. Krzak Zygmunt s. Łukasza, 17. Leciejewicz Anna c. Bronisława, 18. Łosiński Władysław s. Szczepana, 19. Młynarska-Kaletyn Marta c. Romana, 20. Okulicz-Kozaryn Łucja c. Józefa, 21. Paradowska Maria c. Mariana, 22. Poklewski Tadeusz s. Tadeusza, 23. Samsonowicz Agnieszka c. Feliksa, 24. Urbańczyk Przemysław s. Wiesława, 25. Zoll-Adamik Helena c. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Balcerzak Elżbieta c. Szczepana, 27. Balke Barbara c. Antoniego, 28. Baranowski Tadeusz s. Bolesława, 29. Białęcka Felicja c. Alojzego, 30. Dąbrowski Jan s. Witolda, 31. Królik Halina c. Wacława, 32. Mogielnicka-Urban Małgorzata c. Stefana, 33. Norska-Gulka Maria c. Władysława, 34. Tylek Danuta c. Józefa,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za osiągnięcia w działalności w Zespole Pieśni i Tańca Białostocczyzny "Kurpie Zielone":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Grygorczuk Leon s. Włodzimierza, 36. Maciorowska Anna c. Czesława, 37. Zyśk Józef s. Zygmunta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Murawski Wiesław s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

za zasługi w ochronie przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Cieślik Stanisław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Cieślak Jan s. Stanisława, 41. Szlas Jerzy s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Gorzycki Maciej s. Bogdana, 43. Kolasiński Władysław s. Mariana, 44. Rypiński Józef s. Pawła, 45. Socha Stanisław s. Józefa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Drzewicki Zbigniew s. Romana, 47. Kotlęga Bogdan s. Bronisława, 48. Ziembla Hildegarda c. Emanuela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Jankowski Kazimierz s. Andrzeja, 50. Jaworski Jan s. Antoniego, 51. Kopaczyński Józef s. Stanisława, 52. Napierała Henryk s. Walentego,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za zasługi w ochronie przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Furmanek Władysław s. Antoniego, 54. Kaleta Edward s. Władysława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Błasik Jan s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Sokołowska Maria c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Furmanek Izabela c. Jana,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kotowski Bogdan s. Adama, 59. Turski Stanisław s. Ignacego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Dąbek Teresa c. Bronisława, 61. Wrzesińska Wiesława c. Leopolda,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Dec Andrzej s. Bronisława,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Wyskiel Marian s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Makówka Edward s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kłossak Janina c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Słodkowska Jadwiga c. Alfreda,

za zasługi w działalności na rzecz Związku Sybiraków:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Głód Franciszek s. Ignacego, 68. Mil Halina c. Feliksa, 69. Zalewska Maria c. Karola,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Bagińska Irena c. Jana, 71. Litwin Maria c. Leona.