Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.39.401

Akt indywidualny
Wersja od: 4 sierpnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 166/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Częstochowskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz służby zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Jędrusik Władysław s. Piotra,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Cisowski Lucjan s. Józefa, 3. Czapla Jan s. Jana, 4. Gnot Alojzy s. Józefa, 5. Maciaszczyk Tadeusz s. Franciszka, 6. Michalski Ryszard s. Tadeusza, 7. Olak Zenon s. Jana, 8. Olczyk Krzysztof s. Stanisława, 9. Owczarek Władysław s. Władysława, 10. Pietrzak Józef s. Wincentego, 11. Pluta Andrzej s. Edwarda, 12. Smela Józef s. Leona, 13. Sowa Józef s. Adama,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bystrzykowski Zbigniew s. Antoniego, 15. Czech Jan s. Stanisława, 16. Depczyński Józef s. Mariana, 17. Jaworski Władysław s. Teofila, 18. Karcz Ignacy s. Antoniego, 19. Kubik Izolda c. Antoniego, 20. Malicki Eugeniusz s. Jana, 21. Matyja Sławomir s. Józefa, 22. Musialik Stanisław s. Stanisława, 23. Nocuń Marian s. Wawrzyńca, 24. Puchała Marian s. Czesława, 25. Pułka Tadeusz s. Antoniego, 26. Strugacz Piotr s. Jakuba, 27. Ujma Kazimierz s. Wojciecha,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kałużny Józef s. Wacława, 29. Kierat Stanisław s. Jana, 30. Kołodziejska Zofia c. Józefa, 31. Macherzyński Wiesław s. Szczepana, 32. Orłowski Adam s. Władysława, 33. Pietrzak Jan s. Edwarda, 34. Przygoda Ryszard s. Jana, 35. Ptak Władysław s. Władysława, 36. Świtała Bolesław s. Józefa, 37. Wieczorek Mieczysław s. Piotra,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Zajączkowski Wojciech s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Płockiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gawinowski Marian s. Czesława, 40. Krokoszyński Wojciech s. Jana, 41. Rój Eugeniusz s. Feliksa.