Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.35.353

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 maja 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 138/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych:

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Grzybek Tomasz s. Mariana,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. st. mat Figas Radosław s. Józefa,

na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Berger Jan s. Konstantego, 4. Bilska Maria c. Teofila, 5. Chmielewska Wiesława c. Wacława, 6. Gapińska Teresa c. Jana, 7. Jadach Irena c. Jana, 8. Jedliński Józef s. Władysława, 9. Kałaska Małgorzata c. Kazimierza, 10. Kłosiński Romuald s. Zygmunta, 11. Kozłowski Kazimierz s. Jana, 12. Kurek Dorosława c. Edwarda, 13. Łopuszyńska Ewa c. Władysława, 14. Małecka Elżbieta c. Jerzego, 15. Prażmo Barbara c. Władysława, 16. Pudło Władysław s. Józefa, 17. Reiter Bogdan s. Edmunda, 18. Rogowska-Gwiazda Elżbieta c. Mieczysława, 19. Samborski Jan s. Waleriana, 20. Skorupowska Danuta c. Jana, 21. Strzeszewska Jadwiga c. Mikołaja, 22. Ścibek Tadeusz s. Jana, 23. Walter Czesława c. Jana, 24. Wulczyńska Jadwiga c. Franciszka, 25. Żurakowski Andrzej s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Bednarska Elżbieta c. Ryszarda, 27. Helwich Piotr s. Bronisława, 28. Konik Marian s. Antoniego, 29. Mijakowska Jadwiga c. Józefa, 30. Wretowski Marian s. Dominika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Mirosz Wiesław s. Franciszka, 32. Witkowski Jan s. Władysława,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Grzybowski Andrzej s. Bogdana, 34. Młynarski Andrzej s. Jana, 35. Sęktas Jan s. Wacława,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu artystycznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

36. Łużyński Ignacy s. Marcina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grzegorek Edward s. Piotra, 38. Machała Franciszek s. Marcina, 39. Misiak Janina c. Stanisława, 40. Płoszańska Honorata c. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Pszczółkowski Jan s. Wacława.