Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.21.209

Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 53/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bielskiego:

1. Ciapka Wawrzyniec s. Wojciecha, 2. Ciapka Ludwika c. Jana, 3. Ciemała Franciszek s. Józefa, 4. Ciemała Anna c. Jana, 5. Cieślar Józef s. Józefa, 6. Cieślar Aniela c. Franciszka, 7. Fober Jan s. Karola, 8. Fober Rozalia c. Pawła, 9. Górniok Walenty s. Józefa, 10. Górniok Maria c. Franciszka, 11. Grzesiowski Józef s. Jana, 12. Grzesiowska Albina c. Andrzeja, 13. Herok Alojzy s. Alojzego, 14. Herok Anna c. Franciszka, 15. Hutyra Rudolf s. Józefa, 16. Hutyra Anna c. Franciszka, 17. Jura Jan s. Feliksa, 18. Jura Maria c. Edwarda, 19. Kocoń Tomasz s. Józefa, 20. Kocoń Maria c. Wawrzyńca, 21. Kocoń Wincenty s. Michała, 22. Kocoń Rozalia c. Tomasza, 23. Kotrys Franciszek s. Tomasza, 24. Kotrys Franciszka c. Jana, 25. Lach Karol s. Marcina, 26. Lach Franciszka c. Tomasza, 27. Lach Tomasz s. Adama, 28. Lach Wiktoria c. Wawrzyńca, 29. Makula Jan s. Michała, 30. Makula Maria c. Jana, 31. Mędrala Michał s. Michała, 32. Mędrala Bronisława c. Pawła, 33. Mizia Franciszek s. Jana, 34. Mizia Marianna c. Tomasza, 35. Paździorko Alojzy, 36. Paździorko Zofia, 37. Piętka Józef s. Wawrzyńca, 38. Piętka Franciszka c. Marcina, 39. Podżorski Jan s. Andrzeja, 40. Podżorska Anna c. Jana, 41. Polok Jan s. Andrzeja, 42. Polok Aniela c. Pawła, 43. Sikora Jan s. Pawła, 44. Sikora Helena c. Jana, 45. Sporysz Franciszek s. Jana, 46. Sporysz Helena c. Ignacego, 47. Szcześniewski Wacław s. Jakuba, 48. Szcześniewska Zdzisława c. Teofila, 49. Zemła Władysław s. Józefa, 50. Zemła Kazimiera c. Stefana,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

51. Balcerzyk Feliks s. Walentego, 52. Balcerzyk Wiktoria c. Wojciecha, 53. Bartczak Michał s. Jana, 54. Bartczak Regina c. Franciszka, 55. Bednarski Stanisław s. Aleksandra, 56. Bednarska Józefa c. Franciszka, 57. Burchacki Mieczysław s. Marcelego, 58. Burchacka Michalina c. Wojciecha, 59. Chudziński Józef s. Zygmunta, 60. Chudzińska Rozalia c. Walentego, 61. Cieślak Adam s. Andrzeja, 62. Cieślak Katarzyna c. Mariana, 63. Cieślak Michał s. Andrzeja, 64. Cieślak Helena c. Mariana, 65. Cybulski Franciszek s. Bronisława, 66. Cybulska Wanda c. Romana, 67. Czerwiński Stanisław s. Władysława, 68. Czerwińska Janina c. Jana, 69. Figiel Jan s. Marcina, 70. Figiel Aniela c. Józefa, 71. Grenda Jan s. Jana, 72. Grenda Marianna c. Bolesława, 73. Gruszka Stefan s. Jana, 74. Gruszka Wiktoria c. Michała, 75. Grzelak Kazimierz s. Franciszka, 76. Grzelak Walentyna c. Antoniego, 77. Grzelak Ludwik s. Franciszka, 78. Grzelak Maria c. Piotra, 79. Kleczewski Czesław s. Michała, 80. Kleczewska Genowefa c. Franciszka, 81. Kolański Józef s. Antoniego, 82. Kolańska Marianna c. Józefa, 83. Kubik Stanisław s. Józefa, 84. Kubik Stanisława c. Józefa, 85. Mielcarek Antoni s. Adama, 86. Mielcarek Pelagia c. Michała, 87. Młot Jan s. Marcina, 88. Młot Regina c. Szymona, 89. Owczarek Józef s. Tomasza, 90. Owczarek Janina c. Stanisława, 91. Piekarski Józef s. Michała, 92. Piekarska Franciszka c. Józefa, 93. Rubas Józef s. Władysława, 94. Rubas Helena c. Marcina, 95. Skorys Józef s. Jana, 96. Skorys Jadwiga c. Stanisława, 97. Sobocki Józef s. Tomasza, 98. Sobocka Janina c. Józefa, 99. Sowa Antoni s. Józefa,100. Sowa Józefa c. Józefa, 101. Spodzieja Stanisław s. Szymona, 102. Spodzieja Joanna c. Walentego, 103. Szczotkowski Józef's. Antoniego,104.Szczotkowska Janina c. Jana, 105. Walczak Marcin s. Tomasza, 106. Walczak Helena c. Franciszka, 107. Wałesiak Józef s. Tomasza, 108. Wałesiak Marianna c. Władysława, 109. Wawrzyniak Kazimierz s. Szczepana, 110. Wawrzyniak Zofia c. Szymona, 111. Ziemniak Stanisław s. Piotra, 112. Ziemniak Józefa c. Józefa,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego:

113. Bełzak Józef s. Stanisława, 114. Bełzak Zdzisława c. Jana, 115. Bocheński Stanisław s. Andrzeja, 116. Bocheńska Zofia c. Jana, 117. Chmura Franciszek s. Jakuba, 118. Chmura Bronisława c. Jana, 119. Drabik Józef s. Jana, 120. Drabik Józefa c. Kaspra, 121. Dziurdź Józef s. Jana; 122. Dziurdź Waleria c. Walentego, 123. Grum Jan s. Jana, 124. Grum Eugenia c. Antoniego, 125. Kaniewski Stanisław s. Władysława, 126. Kaniewska Natalia c. Piotra, 127. Krasoń Seweryn s. Franciszka, 128. Krasoń Julia c. Józefa, 129. Środek Leon s. Jana, 130. Środek Jadwiga c. Jana, 131. Staroniewski Mieczysław s. Józefa, 132. Staroniewska Saturnina c. Piotra.