Monitor Polski

M.P.1946.145.278

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 14 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 1946 r. na wniosek Zastępcy Naczelnego Dowódcy W. P. do spraw Polityczno-Wychowawczych za przechowanie w niewoli niemieckiej sztandaru pułkowego Toruńskiego Pułku Strzelców odznaczony został:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kwiatkowski Józef.