Nadanie Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła. - M.P.1984.15.103 - OpenLEX

Nadanie Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

Monitor Polski

M.P.1984.15.103

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE NR 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1984 r.
w sprawie nadania Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Instytutowi Żywności i Żywienia w Warszawie nadaje się imię prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.