Nadanie Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Nofera. - M.P.1983.38.221 - OpenLEX

Nadanie Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.

Monitor Polski

M.P.1983.38.221

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 1983 r.
w sprawie nadania Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym w Łodzi, utworzony uchwałą nr 54 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie powołania Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym, otrzymuje nazwę: "Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Nofera".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.