Nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.260.413

Akt indywidualny
Wersja od: 11 listopada 1937 r.