§ 11. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 11. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  11. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.