Mianowanie radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.

Monitor Polski

M.P.1938.73.93

Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 1938 r.