Mianowanie radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1935.61.81

Akt indywidualny
Wersja od: 14 marca 1935 r.