Monitor Polski

M.P.2018.309

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

nr 112.4.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała

generał broni Leszek SURAWSKI

II. na stopień generała broni

generał dywizji Jarosław MIKA

generał dywizji Sławomir WOJCIECHOWSKI

III. na stopień generała dywizji

generał brygady Stanisław CZOSNEK

generał brygady Adam Antoni JOKS

generał brygady Krzysztof KRÓL

generał brygady Cezary WIŚNIEWSKI

IV. na stopień generała brygady

pułkownik Zenon BRZUSZKO

pułkownik Szymon KOZIATEK

pułkownik Dariusz Krzysztof PARYLAK

pułkownik Ryszard PIETRAS

pułkownik Jacek PSZCZOŁA

pułkownik Jan Stanisław RYDZ

V. na stopień kontradmirała

komandor Krzysztof Lucjan ZDONEK