Monitor Polski

M.P.2019.955

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

nr 112.42.2019

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała dywizji generał brygady

Piotr Andrzej BŁAZEUSZ

II. na stopień generała brygady pułkownik

Dariusz Stanisław LEWANDOWSKI