Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała.

Monitor Polski

M.P.2019.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

nr 112.73.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała dywizji:

generał brygady Jarosław Roman GROMADZIŃSKI

generał brygady Dariusz Robert MALINOWSKI

II. na stopień generała brygady:

pułkownik Artur Piotr DĘBCZAK

pułkownik Sławomir Marian DRUMOWICZ

pułkownik Robert Tomasz KOSOWSKI

pułkownik Jacek Dariusz OSTROWSKI

pułkownik Ireneusz STARZYŃSKI

III. na stopień wiceadmirała:

kontradmirał Jarosław Janusz ZIEMIAŃSKI