Monitor Polski

M.P.2017.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.71.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni z dniem 29 listopada 2016 r. mianowani zostają:

I.

 na stopień generała dywizji:

generał brygady Grzegorz Gerard GIELERAK

generał brygady Sławomir Edward PĄCZEK

II.

 na stopień generała brygady:

pułkownik Jarosław Roman GROMADZIŃSKI

pułkownik Grzegorz HAŁUPKA

pułkownik Robert Jerzy JĘDRYCHOWSKI

pułkownik Piotr Jan KRAWCZYK

pułkownik Wiesław Marian KUKUŁA

pułkownik Sławomir Paweł OWCZAREK

pułkownik Ryszard PARAFIANOWICZ

pułkownik Tomasz Krzysztof PIOTROWSKI

pułkownik Tomasz POŁUCH

pułkownik Krzysztof RADOMSKI

pułkownik Dariusz SKORUPKA

pułkownik Cezary WIŚNIEWSKI

III.

 na stopień kontradmirała:

komandor Krzysztof Jerzy JAWORSKI