Monitor Polski

M.P.2019.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

nr 112.80.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała brygady:

pułkownik Tadeusz Stanisław SZCZUREK

II. na stopień kontradmirała:

komandor Tomasz Ryszard SZUBRYCHT