Monitor Polski

M.P.2019.966

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej

nr 112.73.2019

Na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556), na wniosek Ministra Finansów, mianuję na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej inspektora Dariusza MUSZYŃSKIEGO.