Monitor Polski

M.P.2016.259

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz kontradmirała

nr 112.1.2016

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8b w związku z ust. 8 pkt 2 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni "Żołnierze Wyklęci" mianowani zostają pośmiertnie:

I. na stopień generała brygady
pułkownik Marian ORLIKs. Franciszkar. 1916† Warszawa

II. na stopień kontradmirała

komandor Stanisław MIESZKOWSKIs. Juliuszar. 1903† Warszawa