Monitor Polski

M.P.2019.967

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.75.2019

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b w związku z ust. 8b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony mianowany zostaje pośmiertnie na stopień generała brygady ksiądz podpułkownik Józef WRYCZA s. Franciszka r. 1884.