Mianowanie na stopień generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2019.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.74.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony mianowany zostaje na stopień generała brygady pułkownik Radosław Marek JEŻEWSKI.