Mianowanie na stopień generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2018.485

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.5.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8 pkt 4 w związku z ust. 8a pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony mianowany zostaje na stopień generała brygady płk w st. spocz. Sławomir ŻARSKI s. Piotra r. 1955.