Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Monitor Polski

M.P.2020.184

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

nr 112.3.2020

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 7 lutego 2020 r. mianuję na ponowną kadencję Pana generała Jarosława MIKĘ na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.