Monitor Polski

M.P.1954.A-38.519

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 1954 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY"
z dnia 29 kwietnia 1954 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w 1954 r. odznaką
"PRZODOWNIKA PRACY"

przez Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa:

Adamczyk Jadwiga, Radoń Stanisław, Tłustowski Władysław;

przez Centralny Zarząd Weterynarii:

Janiszewska Stefania, Mielczarek Witold, Oszczędłowska Antonina, Sikorska Helena, Sylwański Michał, Szałek Jan, Szczechowicz Jan, Wawiórko Krystyna, Werner Jan.