Monitor Polski

M.P.1952.A-5.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 1952 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY"
z dnia 21 stycznia 1952 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w dniu 1 maja 1951 r. odznaką
"PRZODOWNIKA PRACY"

przez Naczelną Dyrekcję Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej:

Falkiewicz Aniela, Giza Ryszard, Holstein Maria, Jakubczak Janina, Kasprzyk Antoni, Krząpa Maria, Łużyńska Stanisława, Małaczek Władysława, Moczko Roman, Mroczek Jan, Pieprzycka Łucja, Reks Aleksindra, Stokłosa Władysław, Wąs Marcin, Zapert Paweł.

przez Naczelną Dyrekcję Centrali Mięsnej:

Bolechała Stanisława, Chojenta Edmund, Dębski Wacław, Dmochowski Feliks, Dudek Adam, Dymek Józef, Gorbaszewicz Felicjan, Jabłoński Bolesław, Ostałowski Stanisław, Polcyn Władysław, Pomarzyński Mieczysław, Szemis Edward, Terebus Roman, Wiatr Bronisława.