Monitor Polski

M.P.1955.124.1621

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 1955 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ I DYPLOMEM "ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"
z dnia 28 grudnia 1955 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 625) został wyróżniony w 1955 r. odznaką i dyplomem
"ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"

przez Ministra Obrony Narodowej:

Anczykowski Antoni,

przez Ministra Łączności:

Sajkowicz Dominik Stanisław, Skoczek Jan.