Monitor Polski

M.P.1956.2.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 1956 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ I DYPLOMEM "ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"
z dnia 17 stycznia 1956 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 626) następujące osoby zostały wyróżnione w 1955 r. odznaką i dyplomem
"ZASŁUŻONEGO PRZODOWNIKA PRACY"

przez Ministra Kolei:

Szlachciak Maksymilian, Szluma Józef, Szyba Czesław, Tarabura Ludwik, Walewska Jadwiga, Węglarski Karol, Wentland Bolesław, Widuliński Władysław, Wieloch Bronisław, Wykupil Bronisław, Zieliński Józef, Zuzia Piotr;

przez Ministra Oświaty:

Opaska Marek

przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego:

Jaworska Katarzyna, Łukowski Franciszek, Sarzec Emilia;

przez Ministra Rolnictwa:

Bubczyk Eugeniusz, Ćwikliński Tadeusz, Drohomirecki Józef, Gregorowicz Stefan, Jachowicz Marian, Karpiński Czesław, Korneluk Mikołaj, Wyszyński Adolf;

przez Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego:

Dziob Józef, Szulc Jan;

przez Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii:

Kolaszyński Tadeusz.