Monitor Polski

M.P.2017.644

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.
o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym jest, przewidziane do objęcia, jedno stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.