Monitor Polski

M.P.2016.1179

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE PIERWSZEGO
PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.
o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym są, przewidziane do objęcia, cztery stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego, w tym: trzy w Izbie Karnej oraz jedno w Izbie Wojskowej.