Monitor Polski

M.P.2015.750

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 sierpnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) ogłasza się, że od dnia 1 września 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 2698,50 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 5011,40 zł.