Kwota zasiłku porodowego.

Monitor Polski

M.P.2001.27.452

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2001 r. kwota zasiłku porodowego wynosi 401,38 zł.